Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Diabetesläkemedlet Galvus beviljas subvention

TLV har beslutat att läkemedlet Galvus mot diabetes typ 2 ska ingå i högkostnadsskyddet från och med 9 september 2008. Galvus tillhör en ny läkemedelsgrupp som kan ge en stabilare blodsockernivå och öka insulinproduktionen utan att ge viktökning.

I Sverige har omkring 270 000 personer diabetes typ 2. Vid behandling rekommenderas vanligtvis patienten diet och motion för att hålla nere blodsockret. När det inte räcker ordineras läkemedel. Med tiden krävs ofta insulinbehandling även vid diabetes typ 2 eftersom tablettbehandling blir otillräcklig på grund av sviktande insulinproduktion.

Diabetesläkemedlet Galvus är utvecklat för patienter med diabetes typ 2 och är en så kallad DPP4-hämmare. Denna läkemedelsgrupp ökar insulinproduktionen och minskar blodsockernivåerna samtidigt som de mer sällan verkar ge för lågt blodsocker eller viktökning.

En indirekt jämförelse mellan Galvus och Januvia, en DPP4-hämmare som sedan tidigare ingår i högkostnadsskyddet har gjorts.

- Galvus har lika god medicinsk effekt som Januvia och kostnaden är densamma eller lägre vid vissa typer av behandlingar. Vårt uppdrag är att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på TLV.

Galvus ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av diabetes typ 2 och då i kombination med någon av de tre av de vanligaste tablettbehandlingarna; metformin, sulfonureider eller glitazoner.

TLV:s beslut gäller tillsvidare och med vissa villkor. Novartis Sverige AB som säljer Galvus ska presentera kompletterande medicinska och hälsoekonomiska underlag till TLV senast den 1 juli 2011.

Galvus kommer att ingå i TLV:s pågående genomgång av läkemedel mot diabetes som presenteras under 2009.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Hultin, tf informationschef, telefon: 08 568 420 88

Sidinformation


Publicerad
14 oktober 2008