Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hycamtin kapsel mot lungcancer beviljas subvention

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att Hycamtin i kapselform ska ingå i högkostnadsskyddet. Hycamtin används vid behandling av småcellig lungcancer.

Med Hycamtin kapsel presenteras detta läkemedel i ny beredningsform, det finns sedan tidigare tillgängligt som infusionsvätska som tillförs via dropp. Hycamtin kapsel har jämförts med Hycamtin som infusionsvätska och de medicinska effekterna är likvärdiga. Kapseln kan dessutom tas i hemmet vilket innebär att patienterna inte behöver komma till sjukhuset lika ofta som vid behandling med Hycamtin för infusion.

- Kostnaden för kapseln blir något högre än för infusionsvätskan men detta vägs upp mer än väl av lägre kostnader för att tillföra läkemedlet. Vi vill få ut så mycket hälsa och livskvalitet som möjligt för varje krona som går till läkemedel, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Lungcancer är en mycket svår sjukdom med hög dödlighet. Med behandling förlängs tiden för överlevnad, sjukdomsförloppet bromsas upp och livskvaliteten förbättras.

Hycamtin kapsel ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 juni 2008.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Hultin, tf informationschef, telefon: 08 568 420 88

Sidinformation


Publicerad
14 oktober 2008
Till toppen