Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Invega mot schizofreni subventioneras inte

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, avslår ansökan om subvention för Invega som är ett läkemedel för behandling av schizofreni. LFN bedömer att det finns ett alternativ inom högkostnadsskyddet med likartad effekt till lägre pris.

-Vi bedömer att Invega inte är kostnadseffektivt. Vår uppgift är att se till att samhället får så mycket hälsa för pengarna som möjligt, därför subventioneras inte Invega, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Invega tillhör den nyare typen av antipsykotiska läkemedel. Det ligger närmast till hands att jämföra Invega med Risperdal, som är ett snarlikt läkemedel.

Invega är dyrare än Risperdal och har inte visat bättre effekt. Läkemedlet bedöms därför inte vara kostnadseffektivt.

Invega används för behandling av schizofreni som är en allvarlig psykisk störning med komplex symtombild. LFN har i tidigare ärende konstaterat att det mot bakgrund av sjukdomens svårighetsgrad och patienternas behov av behandling behövs ytterligare behandlingsalternativ som ger en ökad sortimentsbredd på området.

Läkemedlet Invega tillför dock ingen ny verkningsmekanism och bidrar därför inte till en ökad sortimentsbredd.

Ansökan om att ingå i läkemedelsförmånerna avslås.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Hultin, tf informationschef, telefon: 08 568 420 88

Sidinformation


Publicerad
14 oktober 2008