Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedelskostnaderna ökade 4 procent

Landstingens kostnader för läkemedel i öppenvårdens högkostnadsskydd uppgick till drygt 5 miljarder kronor efter första kvartalet 2008. Det är en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande tid förra året. Preparat mot reumatism, diabetes och cancer ökade mest, sett i kronor och ören.

Kostnaderna för subventionen för reumatismläkemedel fortsätter att öka. Ökningen under årets första tre månader var 17 procent. Fjolårets motsvarande siffra var 15 procent. Kostnaden uppgick under första kvartalet till drygt 365 miljoner kronor. Det stora preparatet är Enbrel, men det läkemedel mot reumatism som ökade mest, relativt sett, var Humira. Läkemedel mot diabetes och teststickor för glukostest ökade 21 procent, till 384 miljoner kronor.

Nya cancerläkemedel som Glivec, Sprycel och Sutent ökade 33 procent.
- De som behandlas med dessa läkemedel är mycket svårt sjuka och behöver bra, effektiva mediciner. Det är viktigt för oss att samhällets pengar satsas på de patientgrupper som har de största behandlingsbehoven, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Men det finns också läkemedelsgrupper där kostnaderna minskar. Trots en ökad användning minskade kostnaderna för magsyraläkemedel inom läkemedelsförmånen med 12 procent, bland annat tack vare den granskning av denna läkemedelsgrupp som LFN presenterade 2006. Magsyraläkemedel används för behandling av magsår men också mot halsbränna och sura uppstötningar. De domineras av protonpumpshämmare där priskonkurrensen är hård.

- Genom granskning av de läkemedelsgrupper som ingår i högkostnadsskyddet frigörs pengar som kan användas till angelägna områden inom vården. Den 1 september träder våra beslut från granskningen av läkemedel mot högt blodtryck i kraft. När läkarna börjar följa våra beslut kommer vi att se resultat på kostnaderna även här, säger Ann-Christin Tauberman.

En viktig slutsats i granskningen av blodtryckssänkande läkemedel handlar om att rätt läkemedel ska ges till rätt patient. LFN har därför valt att begränsa subventionen för ett antal läkemedel. Begränsningen innebär att några av de dyrare läkemedlen mot högt blodtryck inte ska förskrivas i första hand utan bara när de verkligen behövs. Besparingspotentialen i denna grupp uppgår till 400 miljoner kronor per år.

Landstingen får under 2008 ett statsbidrag på 21,5 miljarder kronor för att täcka kostnaderna för läkemedelsförmånerna.

Tabell över subventionskostnaden för läkemedel Q1 2008

Län, följt av subventionskostnaden för läkemedel i öppenvården första kvartalet 2008, samt förändring i procent jämfört med samma period 2007:

 • Västmanlands län, 142 miljoner kronor, 8,3 %,
 • Gotlands län, 32 miljoner kronor, 8,1 %,
 • Kronobergs län, 110 miljoner kronor, 7,6 %,
 • Dalarnas län, 161 miljoner kronor, 6,4 %,
 • Blekinge län, 82 miljoner kronor, 5,7 %,
 • Stockholms län, 1 028 miljoner kronor, 5,6 %,
 • Västernorrlands län, 148 miljoner kronor, 5,3 %,
 • Södermanlands län, 148 miljoner kronor, 5,0 %,
 • Örebro län, 139 miljoner kronor, 5,0 %,
 • Gävleborgs län, 160 miljoner kronor, 4,4 %,
 • Hallands län, 160 miljoner kronor, 4,3 %,
 • Kalmar län, 121 miljoner kronor, 3,9 %,
 • Skåne län, 749 miljoner kronor, 3,9 %,
 • Uppsala län, 175 miljoner kronor, 3,7 %,
 • Östergötlands län, 212 miljoner kronor, 3,7 %,
 • Jönköpings län, 181 miljoner kronor, 3,2 %,
 • Västra Götalands län, 837 miljoner kronor, 2,1 %,
 • Norrbottens län, 150 miljoner kronor, 2,0%,
 • Värmlands län, 169 miljoner kronor, 1,9 %,
 • Västerbottens län, 152 miljoner kronor, -0,3 %,
 • Jämtlands län, 67 miljoner kronor, -0,7 %,
 • Sverige, 5 123 miljoner kronor, 4,0 %,

Sidinformation


Publicerad
14 oktober 2008