Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stig Nyman blir ordförande i statlig tandvårdsstödsnämnd

Regeringen har idag utsett Stig Nyman (kd), biträdande finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, till ordförande i Nämnden för statligt tandvårdsstöd inom LFN. Nämnden ska bland annat besluta om det nya högkostnadsskyddet för tandvård.

Den 1 juli 2008 träder en ny tandvårdsreform i kraft. Målsättningen för reformen är att det ska bli billigare att gå till tandläkaren, speciellt för dem som har omfattande tandvårdsbehov.

LFN är den myndighet som kommer att besluta om vilka tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård samt besluta om referenspriser för tandvårdsåtgärder. Referenspriserna ska fungera som jämförelsepriser för patienterna samt vara grunden för beräkning av ersättningen.

Besluten om vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet samt referenspriser kommer att fattas av en särskild nämnd inom myndigheten med en ordförande och sex ledamöter. Ordförande är Stig Nyman (kd) idag biträdande finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

De sex ledamöterna är:

  • Fredrik Bystedt, enhetschef, Konjunkturinstitutet
  • Bengt Franzon, privattandläkare, Stockholm
  • Björn Klinge, professor, Karolinska institutet
  • Ulf Persson, verkställande direktör, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi
  • Kerstin Öhrn, tandhygienist, prorektor, Högskolan Dalarna

Ersättare är:

  • Göran Arvidsson, docent, f d forskningsledare Studieförbundet Näringsliv och samhälle (SNS)
  • Benny Enbuske, klinikchef, Folktandvården, Norrbottens läns landsting
  • Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdschef, Västra Götalandsregionen
  • Mats Trulsson, docent, Karolinska institutet

Ytterligare tre ledamöter samt vice ordförande kommer att utses inom kort.

Med anledning av att LFN får ett utökat uppdrag kommer myndigheten att byta namn till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Namnbytet kommer att ske den 1 september 2008.

LFN bildades år 2002 med uppdrag att besluta om pris på och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar. Under 2007 subventionerades läkemedel med 19,9 miljarder kronor.

Tandvårdsreformen innebär att tandvård ska subventioneras med 6 miljarder årligen, vilket är dubbelt så mycket som tidigare. Syftet med LFN:s verksamhet är att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel och framöver till tandvård.

För ytterligare information kontakta:
Stig Nyman, tillträdande ordförande Nämnden för statligt tandvårdsstöd, telefon: 070 372 34 05

Sidinformation


Publicerad
14 oktober 2008