Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för vaccin mot livmoderhalscancer

Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att HPV-vaccinet Gardasil ska ingå i läkemedelsförmånerna, men bara för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år. Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna får räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Gardasil är ett vaccin mot humant papillomvirus (HPV), som kan leda till livmoderhalscancer. Maximal effekt av Gardasil uppnås hos unga kvinnor som ännu inte sexualdebuterat och därmed inte utsatts för HPV-virus.

Sexuell debut är emellertid inte liktydigt med HPV-infektion och en majoritet av tonåringarna är inte infekterade. Det är därmed även motiverat att vaccinera sexuellt aktiva unga kvinnor. LFN har därför beslutat att Gardasil ska subventioneras för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år.

- LFN ska se till att samhället får så mycket hälsa för pengarna som möjligt. Livmoderhalscancer är en livshotande sjukdom, som vid sen upptäckt leder till både mänskligt lidande och höga behandlingskostnader. Därför är det angeläget att begränsa insjuknandet i denna cancerform, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Socialstyrelsen utreder för närvarande om HPV-vaccin ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. En eventuell vaccinering med HPV-vaccin inom det nationella barnvaccinationsprogrammet kommer sannolikt att ske före 12 års ålder. Att Gardasil eventuellt ingår i vaccinationsprogrammet i framtiden utgör därmed inget hinder mot att låta vaccinet ingå i läkemedelsförmånerna för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år.

LFN kan komma att ompröva detta beslut när Socialstyrelsen tagit ställning i frågan.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Hedberg, ansvarig handläggare, telefon: 08 568 420 58

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008