Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Diabetesläkemedlet Avaglim in i förmånen

Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att läkemedlet Avaglim ska ingå i läkemedelsförmånen från och med den 26 januari 2007. Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen får räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Avaglim är ett läkemedel som används vid behandling av åldersdiabetes (diabetes mellitus typ 2).

- Vår uppgift är att se till att samhället får ut så mycket hälsa som möjligt för de pengar som satsas på läkemedel. Vi bedömer att Avaglim är ett kostnadseffektivt alternativ vid behandling av typ 2-diabetes, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

De två substanser som ingår i Avaglim finns var för sig i läkemedel som redan ingår i läkemedelsförmånerna. För de patienter där det är lämpligt att behandla med dessa substanser är kostnaden för behandlingen med Avaglim lägre än behandling med de ingående substanserna var för sig. I de fall behandling med de båda substanserna är motiverad är därför Avaglim ett kostnadseffektivt alternativ.

- Vår främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska subventioneras med skattemedel. Våra beslut leder till stora besparingar för samhället, pengar som till exempel kan användas till nya innovativa behandlingsmetoder, säger Ann-Christin Tauberman.

LFN hanterar drygt 8 500 ansökningar om pris och subvention per år. De allra flesta inom ramen för det så kallade generiska utbytet, som innebär att Apoteket byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian. Sedan generikareformen trädde i kraft i oktober 2002 beräknas samhället ha sparat drygt sju miljarder kronor på läkemedelsbytena.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008