Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hostmediciner försvinner ur högkostnadsskyddet den 1 oktober

Fyra hostmediciner förlorar sin subvention den 1 oktober, däribland Mollipect. Det är en följd av LFN:s granskning av läkemedel mot astma, hosta och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

- Förkylningshosta ger lindriga besvär och dessutom är effekten av medicinerna dålig. Därför är det inte rimligt att samhället ska subventionera hostmedicin. Pengarna som hittills gått till att subventionera dessa läkemedel kan istället användas till andra angelägna områden, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

I maj i år granskade LFN subventionerna för drygt 50 läkemedel som används mot astma, hosta och kol. Från och med den första oktober försvinner fyra hostmediciner och tre läkemedel mot astma ur högkostnadsskyddet. När det gäller astmaläkemedlen var motivet till att ta bort subventionen att det i dessa fall finns billigare alternativ med lika bra eller bättre effekt.

Två beslut avseende Asmanex (astmaläkemedel) samt kaspelformen av Efedrinhydroklorid APL (mot förkylningshosta) överklagades. Besluten börjar inte gälla förrän frågan avgjorts i domstol.

- Om alla beslut träder i kraft innebär det att 40 miljoner kronor kan användas till annan angelägen behandling, säger Ann-Christin Tauberman.

LFN granskar kontinuerligt hela läkemedelssortimentet och omprövar därmed subventionerna i förmånen. Syftet är att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel. Tidigare har magsyraläkemedel och migränläkemedel granskats.

Här är en lista över de läkemedel som förlorar sin subvention den 1 oktober:

Läkemedel, följt av användningsområde:

  • Mollipect: hosta,
  • Lepheton-Desentol APL: hosta,
  • Efedrinhydroklorid i Quilla Simplex APL: hosta,
  • Efedrinhydroklorid APL (oral lösning): hosta,
  • Theo-Dur: astma,
  • Teovent (tablett): astma,
  • Lomudal (inhalationspulver): astma,

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008