Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kammarrätten avslår överklagande för Ezetrol

Det finns inga skäl att höja priset för läkemedlet Ezetrol. Det slår kammarrätten fast efter att läkemedelsbolaget överklagat LFN:s beslut om att säga nej till en prishöjning.

Det kolesterolsänkande läkemedlet Ezetrol ingår sedan 2003 i läkemedelsförmånen. Två år senare ansökte läkemedelsbolaget MSD om en prishöjning med hänvisning till att försäljningen inte motsvarar förväntningar och prognoser. LFN avslog ansökan eftersom företaget inte kunde visa att det högre priset motsvarades av ökad nytta med läkemedlet. Beslutet överklagades till länsrätten och kammarrätten som båda avslagit överklagan.

- Vi arbetar för att samhället ska få ut så mycket hälsa som möjligt för de pengar som satsas på läkemedel. Prishöjningen av Ezetrol ger ingen ökad samhällsnytta utan innebär bara ytterligare en kostnad för hälso- och sjukvården, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

För att LFN ska godkänna en prishöjning av ett läkemedel som redan ingår i förmånen måste två förutsättningar vara uppfyllda. För det första ska läkemedlet vara ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla ett tillstånd som innebär risker för patientens liv och framtida hälsa. För det andra ska det finnas en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte godkänns.

LFN hanterar drygt 9 000 ansökningar om pris och subvention per år. De allra flesta inom ramen för det så kallade generiska utbytet, som innebär att Apoteket byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian. Sedan generikareformen trädde i kraft i oktober 2002 beräknas samhället ha sparat drygt sju miljarder kronor på läkemedelsbytena.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008