Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedelskostnaderna ökade 3,5 procent

Landstingens kostnader för de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet uppgick till 14,8 miljarder kronor under årets första nio månader. Det är en ökning med 3,5 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Landstingens kostnader för subventionerade läkemedel fortsätter att stiga. Ökningen under de tre första kvartalen i år kan jämföras med helåret 2006, då kostnaderna ökade med 1,0 procent. Ökningstakten är dock låg jämfört med hur den var innan generikareformen genomfördes 2002, då kostnaderna ökade med runt tio procent per år.

- En av anledningarna till att läkemedelskostnaderna ökar är att det har kommit flera nya och dyra läkemedel för små men högt prioriterade patientgrupper. LFN arbetar för att pengarna ska satsas där de behövs mest, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Landstingen får för hela 2007 ett statsbidrag på 21,5 miljarder kronor för att täcka kostnaderna för läkemedelsförmånen.

Läkemedel mot cancer och reumatism står för de största kostnadsökningarna. Inom båda grupperna har det tillkommit ett antal nya läkemedel som gör att kostnaderna gått upp kraftigt. De mest kostsamma grupperna i högkostnadsskyddet är läkemedel mot reumatism och diabetes.

Under 2006 granskade LFN magsyraläkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Granskningen har nu gett tydliga resultat och kostnaderna för magsyraläkemedel har minskat med 13 procent vilket motsvarar knappt 56 miljoner kronor. Totalt förlorade ett tjugotal produkter sin subvention, däribland Losec.

- Genom granskning av läkemedelsgrupper som ingår i högkostnadsskyddet frigörs pengar som kan användas till andra angelägna områden inom vården. Den 1 oktober trädde besluten från granskningen av läkemedel mot astma, hosta och KOL i kraft. Om ett år kan vi se resultatet, säger Ann-Christin Tauberman.

Landstingens kostnader varierar kraftigt, vilket bland annat beror på hur landstingen arbetar med att föra över kostnader från läkemedelsförmånen till slutenvården. Mest ökade kostnaderna i Landstinget i Uppsala län, med 9,4 procent, medan de minskade med 1,3 procent i Jämtland läns landsting.

Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen, tre första kvartalen 2007 jämfört med 2006

Tabell: landsting, följt av kostnader i miljoner kronor mellan januari och september 2007, och förändring i procent sedan samma period 2006:

 • Uppsala, 504 miljoner kronor, 9,4 procent,
 • Sörmland, 423 miljoner kronor, 6,2 procent,
 • Halland, 463 miljoner kronor, 5,7 procent,
 • Kronoberg, 309 miljoner kronor, 5,7 procent
 • Blekinge, 235 miljoner kronor, 5,6 procent,
 • Dalarna, 458 miljoner kronor, 5,0 procent,
 • Västernorrland, 426 miljoner kronor, 4,5 procent,
 • Östergötland, 614 miljoner kronor, 4,1 procent
 • Västerbotten, 455 miljoner kronor, 4,0 procent,
 • Stockholm, 2 946 miljoner kronor, 3,5 procent,
 • Norrbotten, 440 miljoner kronor, 3,5 procent,
 • Gävleborg, 459 miljoner kronor, 3,5 procent,
 • Gotland, 91 miljoner kronor, 3,4 procent,
 • Värmland, 499 miljoner kronor, 3,4 procent,
 • Jönköping, 532 miljoner kronor, 3,3 procent,
 • Skåne, 2 146 miljoner kronor, 3,2 procent,
 • Örebro, 398 miljoner kronor, 2,8 procent,
 • Kalmar, 350 miljoner kronor, 2,1 procent,
 • Västra Götaland, 2 441 miljoner kronor, 1,9 procent,
 • Västmanland, 400 miljoner kronor, -0,5 procent,
 • Jämtland, 199 miljoner kronor, -1,3 procent
 • Totalt, 14 788 miljoner kronor, 3,5 procent

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008