Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedlet Heparin ingår i förmånen igen

Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att läkemedlet Heparin återigen ska ingå i läkemedelsförmånen. Heparin får därmed räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Heparin används framför allt för att lösa upp och förhindra blodpropp. Det är emellertid även ett viktigt hjälpmedel när man ger ett läkemedel genom en injektionsnål direkt i blodbanan. Läkemedlet används då huvudsakligen på sjukhus men också vid vård i hemmet. Sjukdomar som behandlas i hemmet är exempelvis cancer och cystisk fibros.

- Vi bedömer att Heparin bör ingå i läkemedelsförmånen, framförallt med tanke på de patienter som vårdas i hemmet. Nu behöver de inte längre uppsöka sjukhus för att få sin medicin utan kan ta den hemma, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Heparin har varit subventionerat tidigare, men läkemedelsbolaget Leo Pharma valde att ta bort det ur läkemedelsförmånen i juni 2006. Bolaget har nu ansökt om subvention igen, dock till ett högre pris. I dag ingår inget alternativ till Heparin i läkemedelsförmånen.

- Vår uppgift är att se till att samhället får ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som satsas på läkemedel. Om Heparin nekades subvention skulle patienterna få stå för hela kostnaden själva. Alternativt skulle de få söka sig till ett sjukhus för att få behandling, med ökade vårdkostnader som följd, säger Ann-Christin Tauberman.

LFN hanterar drygt 9 000 ansökningar per år. De allra flesta inom ramen för det så kallade generiska utbytet, som innebär att Apoteket byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian. Sedan generikareformen trädde i kraft i oktober 2002 beräknas samhället ha sparat drygt sju miljarder kronor på läkemedelsbytena.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008