Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

LFN justerar turordning i genomgång

LFN har beslutat att samarbeta med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och SBU i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Vi kommer därför att tidigarelägga våra genomgångar av läkemedel som behandlar dessa sjukdomar. Det innebär också att vi skjuter på de genomgångar som skulle ha börjat under hösten 2007.

På detta sätt vill vi förbättra myndigheternas samverkan kring hur vi tar fram och kommunicerar kunskapsunderlag till hälso- och sjukvården. Syftet är att utnyttja våra resurser mer effektivt och att öka värdet av underlagen för användarna i hälso- och sjukvården.

För att frigöra resurser till arbetet med rörelseorganens sjukdomar skjuter vi på genomgångarna av läkemedel mot blodbrist och blödningsrubbningar. Dessa skulle ha startat i september respektive november.

Vi tittar för närvarande på vilka konsekvenser samarbetet får för turordningen i genomgången av läkemedelssortimentet. I slutet av oktober kommer vi att kunna lämna besked om vilka grupper av läkemedel som tidigareläggs och när dessa påbörjas. Då lämnar vi också besked om när de två uppskjutna genomgångarna ska starta.

Redan nu kan vi dock säga att genomgångarna av läkemedlen mot rörelseorganens sjukdomar startar tidigast i april 2008. Som vanligt har berörda läkemedelsföretag sedan åtta veckor på sig att skicka in underlag till oss.

Socialstyrelsen har delat in rörelseorganens sjukdomar i ett antal grupper: osteoporos, inflammatoriska reumatiska sjukdomar, artros, trauma inom rörelseorganen och smärttillstånd relaterade till rörelseorganen. Inom grupperna har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till avgränsningar.

Samarbetet kring de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar är ett steg i det utvecklingsarbete för samverkan som Läkemedelsverket, SBU, Socialstyrelsen och LFN driver.

Vid frågor kontakta:
Thord Redman, samordnare, tel: 08-56 84 20 64

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008
Till toppen