Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

LFN når mål om handläggningstider

LFN når målet om att handläggningstiderna för nya originalläkemedel och nya förbrukningsartiklar ska vara högst 120 dagar om det inte finns särskilda skäl. Detta framgår av årsredovisningen för år 2006. Nio ärenden hade dock en handläggningstid som var längre än 120 dagar. I samtliga fall fanns det dock särskilda skäl för detta.

I LFN:s årsredovisning kan du dessutom läsa mer om hur vi arbetat 2006 för att uppnå regeringens mål om en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Dessutom hittar du en redovisning av prisutvecklingen samt en genomgång av hur praxis har utvecklats i vårt beslutsfattande.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008