Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ökad kännedom om LFN bland läkare

Åtta av tio läkare känner till Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) enligt en ny undersökning från SCB. Undersökningen visar dessutom att varannan läkare anser att kvaliteten på LFN:s arbete är bra. En ökning jämfört med för två år sedan då en av tre läkare gjorde samma bedömning.

LFN är en myndighet vars uppgift är att se till att samhället får ut så mycket hälsa som möjligt för de pengar som satsas på läkemedel. Det innebär framför allt att pröva om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska subventioneras med skattemedel.

SCB-undersökningen visar att 77 procent av Sveriges läkare känner till LFN, jämfört med 56 procent för två år sedan.

- Det är glädjande att kännedomen om vår verksamhet har ökat. Att läkarna dessutom är mer positiva till kvaliteten på vårt arbete är ytterligare ett kvitto på att vi nått ut med information om vad vi gör, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Information om vilka läkemedel som är subventionerade och vilka som har begränsad subvention saknas i dag i landstingens journalsystem. För att ytterligare öka läkarnas kännedom arbetar LFN för att informationen om subventioner ska finnas med i journalsystemen.

- Det är viktigt att läkarna känner till vilka läkemedel som är subventionerade med skattemedel för att patienterna ska få en behandling som är både medicinskt och kostnadsmässigt effektiv, säger Ann-Christin Tauberman.

Undersökningen från SCB är baserad på enkäter med 620 läkare under perioden oktober-december 2006. På frågan "Kände du till LFN innan du fick denna enkät" svarade 77 procent "ja", medan 23 procent svarade "nej". På frågan "Hur tycker du kvaliteten är på det arbete som LFN utför?" svarade 48 procent av de läkare som hade kännedom om LFN "mycket eller ganska bra", medan 6 procent svarade "ganska dåligt" och 0 procent "mycket dåligt".

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008