Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sanofi-Aventis fälls för vilseledande information

NBL fäller Sanofi-Aventis för vilseledande information om viktminskningsläkemedlet Acomplia. Företaget har inte tydligt informerat om att läkemedlets subvention är begränsad och åläggs nu att betala en avgift på 120 000 kronor.

Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL) anser att Sanofi-Aventis handlat i strid med god sed för läkemedelsinformation. Annonser för viktminskningsläkemedlet Acomplia har varit otydliga och vilseledande gällande de begränsningar för subvention som gäller för läkemedlet. Sanofi-Aventis får nu därför betala en avgift på 120 000 kronor.

- Vårt arbete syftar till att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel. Det är viktigt att företagen i sin marknadsföring tydligt informerar om de begränsningar för subventionen som vi beslutat om, säger Ann-Christin Tauberman generaldirektör på LFN.

Acomplia ingår från och med 2006 i högkostnadsskyddet. Enligt LFN:s beslut är subventionen begränsad och gäller bara för patienter som räknas som feta, det vill säga har ett BMI (Body Mass Index) över 35, eller för överviktiga patienter med ett BMI över 28 och som lider av diabetes typ 2 eller höga blodfetter.

Acomplias subvention är tidsbegränsad till och med den 31 december 2008, eftersom det råder viss osäkerhet kring läkemedlets effekter och biverkningar. Om företaget vill ha fortsatt subvention måste man dessförinnan lämna in en ny ansökan, med dokumentation som bättre visar på läkemedlets behandlingseffekt.

För ytterligare information kontakta:
Anna Märta Stenberg, chefsjurist, telefon: 08 568 420 54

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008