Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subvention för psoriasisläkemedlet Raptiva löper ut den 1 mars

Subventionen för psoriasisläkemedlet Raptiva är tidsbegränsad och går ut den 1 mars. För att ett läkemedel ska få subvention på nytt krävs att företaget lämnar in en komplett ansökan i god tid innan subventionen upphör. För Raptiva kan LFN inte ta ett nytt beslut före 1 mars.

LFN beslutade 2004 om subvention för psoriasisläkemedlet Raptiva från läkemedelsföretaget Merck Serono. Subventionen tidsbegränsades dock till den 1 mars 2007.

Orsaken till tidsbegränsningen var att kostnaden för Raptiva var hög samtidigt som det fanns en osäkerhet beträffande läkemedlets effekt, nytta och användning. Behandlingskostnaden för en patient uppgår till cirka 130 000 kronor per år.

Raptiva subventioneras under perioden 21 december 2004 - 1 mars 2007 för att företaget skulle få tid att ta fram kompletterande underlag för läkemedlet.

Merck Serono har meddelat oss att de kommer att ersätta patienterna för kostnader för Raptiva från 1 mars till dess att LFN tar ett nytt beslut. För detaljer kring företagets åtagande ber vi er kontakta Marie Nilsson på Merck Serono (tel: 08-562 445 21).

För ytterligare information kontakta:
Anna-Märta Stenberg, chefsjurist, telefon: 08 568 420 54

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008