Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subventionen för parkinsonläkemedel löper ut

Den tidsbegränsade subventionen för parkinsonläkemedlet Duodopa går ut den 1 september. Läkemedelsföretaget Solvay Pharma AB har inte visat att hälsovinsterna vid behandling med Duodopa motiverar det höga pris som det vill ta ut. Priset är sex gånger högre än för standardbehandlingen.

Duodopa är ett läkemedel som används vid behandling av Parkinson i ett sent skede då vanlig tablettbehandling inte längre har god effekt. Läkemedlet är ny användningsform av parkinsonläkemedlet L-DOPA och tillförs kroppen via en sond till tunntarmen.

Behandlingen med Duodopa skulle kosta cirka 400 000 kronor per år vilket kan jämföras med standardbehandlingen som kostar cirka 65 000 kronor.

-Vår uppgift är att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som går till läkemedel. Företaget vill i detta fall ta ut ett pris som är orimligt högt. Därför kommer inte Duodopa att få fortsatt subvention, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på Läkemedelsförmånsnämnden.

Idag får cirka 80 personer i Sverige behandling med Duodopa. För att dessa svårt sjuka patienter inte ska behöva avbryta sin behandling kommer de få Duodopa subventionerat även fortsättningsvis. Däremot kommer inga nya patienter att kunna få Duodopa subventionerat.

För att Duodopa ska få subvention igen krävs antingen att företaget kommer in med en ny ansökan med ett lägre pris eller att det kan lämna in ny information om läkemedlets effekter vid behandling av Parkinson.

LFN beslutade i januari 2005 att tidsbegränsa subventionen för Duodopa till den 1 september 2007. Orsaken var att det fanns en stor osäkerhet i det underlag som företaget lämnade in i sin ansökan. LFN begärde därför att bolaget skulle komma in med ytterligare information kring läkemedlet för att motivera det höga priset som det ville ta ut.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008