Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Astra Zeneca fällt för vilseledande information om Nexium

NBL fäller Astra Zeneca för vilseledande information om magsyraläkemedlet Nexium. Företaget har i ett informationsbrev låtit bli att tydligt informera om att läkemedlets subvention är begränsad.

Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL) anser att Astra Zeneca handlat i strid mot god sed på läkemedelsinformationens område. Det genom att i marknadsföringen av Nexium inte tydligt ange att LFN beslutat om att begränsa subventionen för Nexium. I ett informationsbrev till läkare har Astra Zeneca gett intryck av att Nexium ingår i läkemedelsförmånerna utan några begränsningar. Astra Zeneca kommer därför att få betala en avgift till NBL på 100 000 kronor.

Tidigare i år blev LFN:s granskning av subventionerna för läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra klar. Den innebar att ett tjugotal produkter förlorade sin subvention, däribland Losec, Losec Mups och Gaviscon. I några fall, bland annat Nexium, begränsade LFN subventionsmöjligheten.

- Vår granskning visar att prisskillnaderna är mycket stora, trots att den medicinska effekten är likvärdig. LFN anser inte att läkemedel ska subventioneras till ett högre pris om man inte samtidigt visat bättre effekt, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

I fallet med Nexium finns det ett visst stöd för att läkemedlet i vissa situationer är något effektivare. Nexiums subvention begränsades därför till patienter med konstaterat sår i matstrupen eller patienter som provat Losec-kopior eller andra protonpumpshämmare men inte fått ett tillfredsställande behandlingsresultat.

För ytterligare information kontakta:
Anna Märta Stenberg, chefsjurist, 08 56 8 420 54

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008