Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Enklare för läkemedelsföretag med elektronisk prisansökan

LFN förbättrar servicen till läkemedelsföretagen genom att införa en elektronisk prisansökan för läkemedel. Tidsödande pappersarbete förenklas vilket ger fördelar både för företagen och för myndigheten. Detta är ett led i LFN:s arbete med att förverkliga visionen om 24-timmarsmyndigheten.

LFN lanserar en elektronisk ansökan som riktar sig till läkemedelsföretag som vill ansöka om pris och subvention för sina produkter. Totalt hanterar LFN mer än 7 500 ansökningar per år. I de allra flesta fall handlar det om tidskrävande rutinärenden i pappersform där företaget vill ändra priset på ett läkemedel inom ramen för det generiska utbyte som sker på landets apotek. Det innebär att apotekspersonalen byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian.

- Vi har varit duktiga på att skapa priskonkurrens inom det generiska utbytet. Nu vill vi gå vidare och utveckla e-tjänster som förenklar företagens arbete när de konkurrerar om att vara billigast, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Att ansöka elektroniskt ger fördelar både för företagen och för myndigheten.
Idag fyller företagen i en ansökan som de faxar eller skickar per post. LFN skriver i sin tur in uppgifterna i en databas och skriver ut ett beslut som signeras och skickas tillbaka. I den manuella hanteringen är det också en större risk för att fel uppstår, till exempel när långa artikelnummer matas in för hand. Den lösning som LFN nu utvecklat gör det möjligt för företagen att via Internet ändra sina priser.

I arbetet med den elektroniska ansökan har säkerheten haft hög prioritet. Det är viktigt att hålla en hög säkerhetsnivå hela vägen från att företaget skickar uppgifterna till oss fram till att ansökan är behandlad och priserna offentliggörs. Säkerhetslösningen grundar sig på ett certifikat som lagras på ett smart kort, ett så kallat hårt certifikat. Det används tillsammans med en PIN-kod. För att kunna använda tjänsten krävs också en programvara för e-ansökan.

Sedan generikareformen trädde i kraft i oktober 2002 beräknas samhället ha sparat cirka 6 miljarder kronor på läkemedelsbytena. Den bitvis hårda priskonkurrensen betyder att företagen måste vara mycket aktiva och ändra sina priser om de vill vara det billigaste alternativ som apoteken lämnar ut till sina kunder.

LFN främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska subventioneras av samhället och därmed få räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel.

För ytterligare information kontakta:
Tor-Olov Mellgren, IT-ansvarig, telefon: 08 568 420 61

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008