Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Höjd marginal för apoteket

LFN har beslutat att höja Apotekets marginal för receptbelagda läkemedel för att delvis kompensera företaget för underskottet i denna verksamhet och för merkostnader för generikareformen. Det innebär att läkemedel på recept blir i genomsnitt två kronor dyrare per förpackning från årsskiftet.

Apoteket har begärt att få öka sin marginal med totalt 150 miljoner kronor från nästa år. Begäran motiveras med att verksamheten med receptbelagda läkemedel går med förlust och att antalet byten av läkemedel i generikareformen blivit fler än beräknat. Redan i maj i år begärde Apoteket att marginalen skulle höjas med 195 miljoner kronor från 1 juni, men LFN sade då nej eftersom nämnden ville se en närmare analys av bolagets kostnader. Apoteket har sedan dess tagit fram ett program för att effektivisera verksamheten.

Behovet av inkomstförstärkningar i receptverksamheten beräknas till 260 miljoner kronor. Genom en rad effektiviseringar åtar sig nu Apoteket själva att minska underskottet med halva beloppet, det vill säga 130 miljoner kronor. För den återstående delen av underskottet har Apoteket begärt att få kostnadstäckning genom att få höja sin marginal. Därutöver kommer Apoteket också att ersättas för ökade kostnader för generikareformen med 20 miljoner kronor. Totalt kommer alltså marginalen att höjas med 150 miljoner kronor på årsbasis. Andra kostnadsökningar som uppkommer exempelvis genom ökade löner kommer företaget att finansiera genom egna effektiviseringsåtgärder.

När marginalen ändras kommer den tillsammans med effektiviseringarna att få bolagets verksamhet för receptbelagda läkemedel i balans vid utgången av 2006.

Höjningen av marginalen innebär att en förpackning läkemedel i genomsnitt blir två kronor dyrare från årsskiftet.

För ytterligare information kontakta:
Tor-Olov Mellgren, sakkunnig, telefon: 08 568 420 61

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008