Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lägre priser när migränläkemedel behåller subvention

Genomgången av läkemedel mot migrän medför att samhället redan under 2005 kan göra en besparing på 42 miljoner kronor utan att det drabbar patienterna. Vi får ut mer hälsa för de pengar vi satsar på läkemedel. Därmed frigörs resurser som kan användas för att till exempel ge ytterligare cirka 63 000 migränpatienter behandling.

Migrän är en sjukdom som innebär mycket lidande och som ofta gör det svårt att leva ett normalt liv. Det är därför angeläget att subventionera läkemedel mot migrän. Migrän kostar dessutom samhället minst en miljard kronor per år. Att det kostar så mycket beror på att de som drabbas ofta måste vara hemma från jobbet och sjukskriva sig, när anfallen kommer. Obehandlade eller dåligt behandlade migränattacker är samhällsekonomiskt så dyra att det lönar sig att så snabbt som möjligt hitta en fungerade behandling.

- Vårt arbete syftar till att vi ska få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som går till läkemedel. Genomgången av migränläkemedel frigör resurser i hälso- och sjukvården, så att vi kan få råd med att använda nya innovativa behandlingsmetoder, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Genomgången av läkemedel mot migrän visar att ingen av de mest moderna av läkemedlen på området, de så kallade triptanerna, har sådana fördelar framför de andra att den kan subventioneras till ett avsevärt högre pris.

LFN har beslutat att:

  • inte längre subventionera läkemedlet Imigran 100 mg,
  • bevilja det nya läkemedlet Imigran Novum 100 mg subvention till ett pris som är 42 procent lägre än priset för Imigran 100 mg,
  • sänka priset på läkemedlet Naramig 2,5 mg med 14 procent.

Läkemedelsverket har godkänt att Imigran och Imigran Novum är utbytbara mot varandra. Det betyder att Apoteket kommer att lämna ut Imigran Novum eftersom priset är avsevärt lägre. Övriga granskade läkemedel i genomgången har fått behålla sin subvention.

Samhället och patienterna kommer efter prissänkningarna göra en besparing på motsvarande 42 miljoner kronor per år. För att ge ett exempel på hur stor besparingen är skulle vi kunna behandla ytterligare cirka 63 000 patienter med de allra modernaste migränläkemedlen. År 2004 sålde de receptbelagda migränläkemedlen för cirka 340 miljoner kronor. Marknaden dominerades helt av triptanerna som står för 93 procent av försäljningsvärdet. Den försäljningsmässigt största produkten var Imigran 100 mg som sålde för drygt 100 miljoner kronor.

Genomgången av läkemedelssortimentet

När vi fick nya regler för subvention av läkemedel i oktober 2002 var det inte praktiskt möjligt att på en gång pröva alla läkemedel enligt de nya reglerna. De läkemedel som var subventionerade i det gamla systemet fick därför behålla sin subvention. LFN gör nu en genomgång av cirka 2 000 läkemedel för att se om de ska vara subventionerade även i framtiden. Vart och ett av läkemedlen kommer att prövas enligt de nya reglerna och kommer antingen behålla eller förlora sin subvention. Läkemedlen granskas sjukdomsområde för sjukdomsområde och under våren planerar LFN att presentera den andra gruppen i genomgången, läkemedel mot syrarelaterade symtom, det vill säga magsår, sur mage, halsbränna och liknande.

Kontakt:
Niklas Hedberg, projektledare migrängenomgången, telefon: 08 568 420 58

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008