Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedelskostnaderna ökade med 0,8 procent

Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen uppgick till 14,3 miljarder kronor under årets första nio månader, en ökning med 0,8 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Landstingens kostnader för subventionerade läkemedel stiger igen. Ökningen under årets tre första kvartal kan jämföras med helåret 2005, då kostnaden för läkemedelsförmånen sjönk med 0,2 procent. Ökningstakten är dock låg jämfört med 1990-talet och fram till början av 2002, då kostnaderna ökade med runt tio procent per år.

- Idag får vi bättre valuta för de pengar som satsas på subventionerade läkemedel. Det beror bland annat på att det generiska utbytet pressat priserna, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

De nya reglerna för så kallat generiskt utbyte av läkemedel innebär att apotekspersonalen byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian som finns i lager när en kund lämnar in ett recept. Patienten får därmed samma behandlingseffekt till en lägre kostnad.

Läkemedel mot reumatism och astma samt insuliner tillhör de mest kostsamma grupperna av läkemedel inom läkemedelsförmånen. Den enskilt största posten är de teststickor som diabetiker använder för att mäta blodsocker, något som kostade landstingen totalt 361 miljoner kronor under årets första nio månader. Kostnaderna minskade för antidepressiva läkemedel, läkemedel mot magsår, halsbränna och sura uppstötningar samt läkemedel mot höga blodfetter.

Det är stora skillnader i kostnadsutveckling mellan olika landsting. Kostnaderna ökade mest i Jönköpings län med 4,7 procent. Kostnaderna minskade samtidigt i fyra landsting. Störst minskning hade landstinget i Västerbotten med 4,2 procent. Skillnader mellan olika län beror bland annat på att landstingen arbetar olika mycket med att föra över kostnader från läkemedelsförmånen till slutenvården.

Tabell över kostnadsutvecklingen per landsting:

Landsting, kostnad i miljoner kronor mellan januari-september 2006, samt förändring i procent:

 • Jönköping, 515 miljoner kronor, 4,7 %,
 • Norrbotten, 425 miljoner kronor, 4,6 %,
 • Uppsala, 461 miljoner kronor, 4,6 %,
 • Västmanland, 402 miljoner kronor, 4,3 %
 • Jämtland, 202 miljoner kronor, 3,4 %,
 • Kronoberg, 292 miljoner kronor, 3,1 %,
 • Örebro, 387 miljoner kronor, 2,6 %,
 • Dalarna, 436 miljoner kronor, 2,5 %,
 • Värmland, 483 miljoner kronor, 2,4 %,
 • Skåne, 2 080 miljoner kronor, 2,2 %,
 • Blekinge, 222 miljoner kronor, 2,2 %,
 • Västernorrland, 408 miljoner kronor, 2,1 %,
 • Gotland, 88 miljoner kronor, 1,4 %,
 • Kalmar, 343 miljoner kronor, 1,0 %,
 • Östergötland, 590 miljoner kronor, 0,9 %,
 • Halland, 437 miljoner kronor, 0,8 %,
 • Gävleborg, 443 miljoner kronor, 0,7 %,
 • Sörmland, 398 miljoner kronor, -0,1 %,
 • Västra Götaland, 2 395 miljoner kronor, -1,0 %,
 • Stockholm, 2 845 miljoner kronor, -1,5%,
 • Västerbotten, 438 miljoner kronor, -4,2 %,

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008
Till toppen