Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Miljardbesparingar i läkemedelsreformens spår

Läkemedelspriserna i Sverige har sjunkit 15 procent sedan apoteken började med att konsekvent välja det billigaste likvärdiga läkemedlet. Den sammanlagda besparingen för samhället och patienterna uppgår till 7 miljarder kronor.

De nya reglerna för så kallat generiskt utbyte av läkemedel innebär att apotekspersonalen byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian som finns i lager när en kund lämnar in ett recept. Patienten får därmed samma behandlingseffekt till en lägre kostnad.

- Introduktionen av generiskt utbyte har varit mycket lyckosam. Vi får idag ut betydligt mer hälsa för de skattepengar som går till läkemedel. Det gynnar både samhället och patienterna, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på Läkemedelsförmånsnämnden (LFN).

Sedan man i oktober 2002 började byta ut läkemedel på landets apotek har priserna på läkemedel sjunkit med 15 procent. Totalt motsvarar läkemedelsreformen en besparing på 7 miljarder kronor. Det visar en utvärdering av reformen som LFN genomfört.

För att utbytet ska fungera krävs att det finns en effektiv marknadsplats där företagen snabbt kan ändra sina priser och reagera på konkurrenternas prisändringar. LFN har utvecklat en sådan marknadsplats där företagen kan tävla med varandra om att vara billigast. Totalt har LFN fattat närmare 20 000 prisändringsbeslut sedan utbytet infördes.

- Vårt arbete har lett till en ökad priskonkurrens bland läkemedelsbolagen. Lägre priser frigör resurser som kan användas till angelägna områden inom sjukvården, säger Ann-Christin Tauberman.

Störst har prisnedgången varit för så kallade statiner, läkemedel som används vid behandling av höga blodfetter, som har sjunkit 71 procent i pris. Priserna för antidepressiva läkemedel har sjunkit 66 procent och för läkemedel mot magsår och halsbränna har priserna sjunkit med 41 procent.

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008