Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nationellt produktregister för läkemedel startas

Nu startas ett nytt nationellt läkemedelsregister - Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) som erbjuder hälso- och sjukvården och andra användare aktuell och kvalitetssäkrad information om de läkemedel som är godkända i Sverige. Produktregistret lanseras den första mars 2005. Bakom registret står Läkemedelsverket, Apoteket AB, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Registret innehåller basfakta såsom läkemedelsnamn, priser och de substanser som ett läkemedel innehåller.

Det nationella produktregistret är framtaget i samarbete mellan Läkemedelsverket, Apoteket AB, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Det vänder sig främst till hälso- och sjukvården, och innehåller aktuell och kvalitetssäkrad information om de läkemedel som är godkända i Sverige. En enhetlig och kvalitetssäkrad läkemedelsinformation är en förutsättning för en säker, korrekt och riktig förskrivning och patientinformation. Kravet på att informationen är enhetlig och kvalitetssäkrad ökar när vi i ökad utsträckning använder IT-system för att över hela läkemedelskedjan kommunicera kring enskilda läkemedel. Kravet blir särskilt tydligt när vi ser till användningen av IT-system för förskrivning och rekvisition av läkemedel. Registret kan användas istället för Apotekets artikelregister vid till exempel elektronisk förskrivning av läkemedel.

Läkemedelsverket, Apoteket AB, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsindustriföreningen, LIF har samordnat sin produktinformation. Därmed har förutsättningar skapats för att uppdatera det nationella produktregistret så snart en ändring skett i respektive internt informationssystem, något som säkerställer produktregistrets aktualitet. De intressenter som vill använda sig av Nationellt produktregister för läkemedel kan utan kostnad ta in registrets uppgifter i sitt eget informationssystem. Läkemedelsverket kommer att vara ansvariga för NPL och det fortsatta arbetet med registret sker inom ramen för ett samarbete mellan berörda parter.

Mer information:
Läkemedelsverket
Anita Finne Grahnen, direktör
Telefon: 018 17 48 71

Apoteket
Thony Björk, informationsdirektör
Telefon: 08 466 11 61, 070 520 03 57

Läkemedelsförmånsnämnden
Tor-Olov Mellgren, IT-ansvarig
Telefon: 08 568 420 61

Läkemedelsindustriföreningen
Per Manell, ansvarig för FASS
Telefon: 08 462 37 30, 0705 900 300

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008