Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nu förlorar Losec sin subvention

Flera läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra förlorar sin subvention den 1 maj, däribland Losec, Losec Mups och Gaviscon. Det är en följd av LFN:s granskning av subventionerna för läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra.

- Vår granskning bidrar till att vi får ut mer hälsa för de pengar som satsas på läkemedel. Samtidigt frigörs resurser som kan användas till angelägna områden inom sjukvården, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

I januari fattade LFN beslut om vilka läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra som även i fortsättningen får behålla sin subvention. De beslut som inte överklagats börjar gälla den 1 maj. Totalt är det ett tjugotal produkter som förlorar sin subvention, däribland Losec, Losec Mups och Gaviscon. I några fall, som för till exempel Nexium, begränsar LFN subventionsmöjligheten.

- Samhället kan spara 175 miljoner om året genom att använda kopior av Losec istället för andra likvärdiga läkemedel. Det är mycket pengar som till exempel kan användas till nya innovativa behandlingsmetoder, säger Ann-Christin Tauberman.

I granskningen fann LFN att prisskillnaden mellan kopior av Losec (omeprazol) och andra snarlika produkter är mycket stor, trots att den medicinska effekten är likvärdig. Behandlingskostnaden kan vara alltifrån 20 till 200 procent högre om man i stället för Losec-kopior använder någon av de andra likvärdiga produkterna. LFN anser inte att läkemedel med snarlik effekt ska subventioneras om de varierar alltför kraftigt i pris.

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008