Logotype. Gå till startsidan

Regeringen utser patientföreträdare till LFN

Regeringen har utsett Reumatikerförbundets vice ordförande David Magnusson till suppleant i Läkemedelsförmånsnämnden (LFN). Han blir ersättare för Blodcancerförbundets ordförande Christina Bergdahl som är ordinarie ledamot i nämnden.

LFN:s främsta uppgift är att fatta beslut om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och subventioneras av samhället. Syftet med LFN:s verksamhet är att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel. Kostnaden för läkemedelsförmånen uppgick till knappt 19 miljarder kronor 2005.

- Det är föredömligt att vi som är brukare får delta i LFN:s arbete. Ur patienternas perspektiv är LFN:s uppgift mycket viktig. Samhällets resurser är inte obegränsade. Om de skattepengar som går till läkemedel inte används kostnadseffektivt riskerar vi att slösa bort pengar som hade kunnat användas till annan angelägen vård och behandling, säger David Magnusson.

LFN består av ett kansli med 30 anställda och en särskild expertnämnd som fattar besluten om subvention. Expertnämnden, som utses av regeringen för en period på två år, består av en ordförande och tio ledamöter med personliga ersättare. Ledamöterna har tillsammans en bred medicinsk, såväl praktiskt som vetenskaplig och hälsoekonomisk kompetens. Två av ledamöterna har erfarenhet från brukargrupper.

Regeringen har också utsett ekonomie doktor Niklas Zethraeus, allmänläkaren Malin André och Jan-Erik Nyberg från Sveriges Konsumentråd till suppleanter i LFN.

För ytterligare information kontakta:
Martin Forsberg, ansvarig för patientkontakter, telefon: 08 568 420 82
David Magnusson, suppleant i LFN, telefon: 070 522 46 31

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008