Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Svenska läkemedelspriser under Europasnitt

Priserna på läkemedel i Sverige ligger sju procent under genomsnittet i Europa. I Norden är det bara Norge som har lägre priser. Om man justerar priserna för köpkraften i de olika länderna så har Sverige de näst lägsta priserna i Europa.

LFN har studerat priserna på de 180 mest säljande läkemedlen i Sverige under 2004 och jämfört de med priserna i 17 länder i Europa. I underlaget ingår storsäljare som Zoloft, Lipitor och Lanzo. Resultaten från undersökningen visar att de svenska läkemedelspriserna ligger cirka sju procent under ett europeiskt genomsnitt. Tio länder har en högre prisnivå och sex länder har lägre priser.

Den högsta prisnivån finns på Irland följt av Schweiz och Storbritannien. De lägsta prisnivåerna finns i Grekland och Spanien men även Norge, Belgien, Frankrike och Italien har lägre priser. Avvikelserna mellan länderna ser, med några undantag, i stort sett lika ut som i en motsvarande undersökning som Riksförsäkringsverket gjorde 2001. De tidigare lågprisländerna Grekland och Spanien står tillsammans med Storbritannien för de största förändringarna.

Både Grekland och Spanien har kraftigt närmat sig den europeiska priskorridoren. Grekland hade år 2001 cirka 25 procent lägre priser än Sverige, i dag är skillnaden bara drygt fem procent. För Spanien är motsvarande siffror tolv respektive fem procent lägre. Storbritannien hade år 2001 läkemedelspriser som i genomsnitt var 30 procent högre än de svenska. I dag är de brittiska priserna drygt 20 procent högre än de svenska. Förklaringen ligger troligen i en försvagad växelkurs.

Om man tar hänsyn till generella inkomst- och prisnivåer i de olika länderna och justerar för köpkraften, ser bilden annorlunda ut. Sverige har då den näst lägsta prisnivån bland länderna i jämförelsen. Att köpkraftsjustera innebär enkelt uttryckt att man vid uträkningen tar hänsyn till vad till exempel en tysk, holländare eller italienare har i lön. Länder som Portugal, Spanien och Grekland, där läkemedel framstår som relativt billiga, har vid en köpkraftsjustering dyra läkemedel. Schweiz går från att vara näst dyraste landet till botten av listan.

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008