Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ytterligare ett läkemedelsföretag drar tillbaka överklagande

Läkemedelsföretaget Sandoz drar nu tillbaka sitt överklagande av ett av Läkemedelsförmånsnämndens beslut i genomgången av magsyraläkemedel. Totalt har nu sju läkemedelsföretag dragit tillbaka sina överklaganden och valt att acceptera LFN:s beslut om slopad subvention för deras läkemedel.

I januari i år fattade LFN beslut om att slopa subventionen för läkemedlet Acinil. Att Sandoz nu drar tillbaka sitt överklagande innebär att läkemedlet förlorar sin subvention.

- Det är glädjande att Sandoz nu väljer att dra tillbaka sitt överklagande. Vår granskning av läkemedelssubventionerna innebär att samhället kan få ut mer hälsa för de pengar som satsas på läkemedel, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Det var i januari i år som LFN fattade sina beslut om att slopa subventionen för ett tjugotal magsyraläkemedel, däribland Acinil, Gaviscon, och Losec. Om ett företag överklagade LFN:s beslut fick läkemedlet dock behålla subventionen tills vidare. Behandlingen på magsyraområdet domineras helt av de så kallade protonpumpshämmarna, som exempelvis Losec.

- Samhället kan spara 175 miljoner om året genom att använda kopior av Losec i stället för andra likvärdiga läkemedel. Det är mycket pengar som till exempel kan användas till nya innovativa behandlingsmetoder, säger Ann-Christin Tauberman.

I granskningen fann LFN att prisskillnaden mellan kopior av Losec (omeprazol) och andra snarlika produkter, är mycket stor, trots att den medicinska effekten är likvärdig. Behandlingskostnaden kan vara alltifrån 20 till 200 procent högre om man i stället för Losec-kopior använder någon av de andra likvärdiga produkterna. LFN anser inte att läkemedel med snarlik effekt ska subventioneras om de varierar alltför kraftigt i pris.

För ytterligare information kontakta:
Catharina Strömbäck, jurist, telefon: 08 568 420 72

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008
Till toppen