Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedel på recept blir billigare när Apoteket får ny handelsmarginal

Läkemedel blir från årsskiftet upp till 48 kronor billigare per förpackning. Detta efter att LFN beslutat att Apotekets AB handelsmarginal för läkemedel inom förmånssystemet ska minskas med 322 miljoner kronor. Även sättet för att räkna ut marginalen för läkemedel utskrivna på recept förändras.

Apotekets kommer att tappa intäkter motsvarande 317 miljoner kronor för 2005 på grund av den ändrade handelsmarginalen. Samtidigt förlorar Apoteket ytterligare 5 miljoner konor när tillägget för att blanda till vissa beredningar av penicillin på apoteket (det så kallade blandningstillägget) tas bort. Totalt 322 miljoner kronor går därmed till landstingen enligt överenskommelsen med staten om kostnaderna för läkemedelsförmånerna för åren 2005-2007. Beräkningarna bygger på att antalet dosdispenserade patienter uppgår till minst 155 000. Dosdispensering innebär att apoteket gör i ordning ett läkemedel i rätt doser till en patient.

Det nya sättet att konstruera marginalen innebär att en enskild förpackning kan komma att bli upp till 48 kronor billigare på apoteket.
Den nya marginalen gäller från och med den 1 januari 2005.

Sidinformation


Publicerad
7 november 2008
Till toppen