Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Länsrätten ändrar LFN:s beslut angående Viagra och Cialis

Länsrätten i Stockholm meddelade den 30 juni att man ändrar LFN:s beslut att inte bevilja subvention för potensläkemedlen Viagra och Cialis.

Det är första gången sedan det nya subventionssystemet trädde i kraft i oktober 2002 som ett beslut av LFN prövats i sak av en domstol. Utgången av de här målen är avgörande för utformningen av det nya subventionssystemet. LFN kommer därför att överklaga Länsrättens domar till högre instans, Kammarrätten. Länsrättens domar är bara det första steget i en process som troligen kommer att sluta först i högsta instans, Regeringsrätten.

Länsrätten har i sina domar inte angett när subventionen ska träda i kraft. Eftersom LFN kommer att överklaga domarna, kommer Viagra och Cialis tidigast att bli subventionerade när högre instans beslutar det.

Sidinformation


Publicerad
7 november 2008