Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV tar över ansvaret för subvention av tandvård

Från och med den 1 december har TLV ansvar för att besluta om vilken tandvård som ska subventioneras. TLV får då också rätt att ändra i den referensprislista som patienter kan använda för att jämföra priser. Försäkringskassan har även fortsättningsvis informationsansvaret för tandvårdsfrågor.

Den 1 juli 2008 trädde den nya tandvårdsreformen i kraft. Reformen utarbetades av regeringen som har ansvar för besluten och eventuella förändringar fram till den 1 december 2008 då TLV tar över. Försäkringskassan fortsätter att ha informationsansvaret och besvarar frågor från tandläkare som vill ha hjälp att förstå de nya reglerna. Patienter ska i första hand vända sig till sin tandläkare.

- Vi kommer att börja med att göra mindre justeringar i regelverket till exempel att förtydliga vissa regler. Nästa år gör vi lite större förändringar som kräver mer förberedelser. Vi kommer att informera via Försäkringskassan i god tid innan förändringarna träder i kraft, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på TLV.

Sedan reformen trädde i kraft har TLV byggt upp en organisation för tandvårdsfrågor och anställt personal som ska arbeta med dem. TLV har bland annat rekryterat en samordnare, tandläkare, jurister och ekonomer med mycket hög kompetens inom tandvårdsområdet.

- Den nya tandvårdsbudgeten är på sex miljarder kronor och därmed dubbelt så stor som förut. Vårt uppdrag är att använda fem miljarder av dessa så att vi får ut så mycket tandhälsa som möjligt för pengarna, säger Ann-Christin Tauberman.

Den 1 december får TLV föreskriftsrätt och rätt att utfärda allmänna råd. Föreskrifter är bindande och kompletterar lagen. Allmänna råd utfärdas som ett stöd att tolka föreskrifterna. TLVs ansvar regleras i två förordningar från Socialdepartementet: Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd samt Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

TLVs kansli bereder underlag till Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Nämnden är utsedd av regeringen att fatta beslut och har hittills sammanträtt två gånger. Den leds av Stig Nyman (kd) som är biträdande finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting. I nämnden ingår också sex ledamöter med stor erfarenhet av tandvård, nationalekonomi, patientperspektiv och juridik.

För ytterligare information kontakta:
Gun-Britt Lundin, samordnare, tandvård, telefon: 08 568 420 89
Cecilia Hultin, tf informationschef, telefon: 08 568 420 88

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) främsta uppgift är att besluta om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras av samhället. Tandvård subventioneras med 6 miljarder kronor om året. Läkemedel och förbrukningsartiklar subventionerades med nästan 20 miljarder kronor 2007.

Sidinformation


Publicerad
20 november 2008