Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV diskuterar subvention av läkemedel på Riksstämman

Landstingens kostnader för de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är ett ständigt aktuellt ämne. Finns det en gräns för hur mycket staten ska subventionera ett läkemedel? Får det kosta olika mycket beroende på vilken sjukdom det gäller? Det är exempel på frågor mässbesökarna ställs inför i TLVs monter under Riksstämman i Göteborg den 26-28 november.

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, fattar beslut om vilka läkemedel, förbrukningsartiklar och vilken tandvård som ska ingå i högkostnadsskyddet. Läkemedel och förbrukningsartiklar subventioneras med omkring 20 miljarder kronor per år, tandvård med 6 miljarder kronor. TLVs mål är att de skattepengar som satsas på läkemedel och tandvård ska användas på ett kostnadseffektivt sätt, så att samhället får ut så mycket hälsa som möjligt för dem.

I TLVs monter kan mässbesökarna lära sig mer om hur det går till när ett företag ansöker om subvention, vad som ligger till grund för de analyser och beslut TLV fattar och mycket mer. Mässbesökarna kan även rösta på om det bör finnas en gräns för hur mycket staten ska subventionera ett läkemedel.

Tid: 26-28 november från kl 09.00
Plats: Svenska Mässan, Göteborg, monter B03:29

I montern finns medicinska utredare, hälsoekonomer och jurister som kan berätta mer om arbetet på TLV.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Hultin, tf informationschef, telefon: 08 568 420 88

Sidinformation


Publicerad
21 november 2008