Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Unga kvinnor mellan 13 och 17 år får HPV-vaccin inom högkostnadsskyddet

I veckan meddelade Socialstyrelsen att skolhälsovården från och med den 1 januari 2010 ska erbjuda vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan tio och tolv. Unga kvinnor mellan 13 och 17 år har möjlighet att få vaccinet inom högkostnadsskyddet, enligt ett tidigare beslut från TLV.

– Att vaccinerna är subventionerade kan under en övergångsperiod vara viktigt för flickor som är äldre än 12 år eller för de som av olika anledningar missar att få vaccinet i skolan, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

HPV-vaccin är enligt TLVs tidigare beslut subventionerat för unga kvinnor mellan 13 och 17 år. Det vill säga att det ingår i högkostnadsskyddet på 1 800 kronor per år. Vaccinet har maximal effekt om flickan får det före sin sexuella debut. Sexuell debut är emellertid inte liktydigt med smitta. Det är därför motiverat att vaccinera även efter sexuell debut.
– Livmoderhalscancer är en livshotande sjukdom som vid sen upptäckt leder till både mänskligt lidande och höga behandlingskostnader. Därför är det angeläget att begränsa insjuknandet i denna cancerform. TLVs uppdrag är att samhället ska få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel. Subvention av HPV-vaccin är ett bidrag till detta, säger Ann-Christin Tauberman.

Humant papillomvirus, HPV, ingår i en stor virusfamilj. HPV 16 och 18 är de vanligaste cancerframkallande virustyperna och beräknas orsaka omkring 60 procent av all livmoderhalscancer. Sedan början av 2008 ingår HPV-vaccinen Gardasil och Cervarix i högkostnadsskyddet för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år. Båda vaccinen är godkända för att förhindra uppkomst av och förstadier till livmoderhalscancer orsakade av HPV 16 och 18.

HPV sprids via sexuella kontakter och är mycket smittsamt. Vanligtvis läker smittan ut spontant, men en del blir inte av med viruset och löper då en ökad risk att få cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Varje år insjuknar cirka 450 kvinnor i livmoderhalscancer i Sverige och 150 kvinnor avlider.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Hedberg, medicinsk utredare, telefon 08 568 420 58
Cecilia Hultin, tf informationschef, telefon 08 568 420 88
Besök oss i vår monter på Riksstämman i Göteborg, monter B03:29

Sidinformation


Publicerad
27 november 2008