Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s första föreskrifter för tandvård förenklar för tandläkare och patient

Den 1 januari träder TLV:s första föreskrifter för subvention av tandvård i kraft. TLV förtydligar vissa regler för att tandläkare ska kunna ge patienter ännu tydligare besked om vad som subventioneras.

Den 1 december övertog TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, regeringens rätt att besluta om subvention av tandvård och om referensprislistan för tandvård. Nu utfärdar myndigheten sina första föreskrifter för tandvården.

- Vi har tagit hänsyn till synpunkter från många tandläkare. Därför förtydligar vi vissa regler så att tandläkarna förstår och hittar i dem lättare. Vi har också beslutat om subvention för några behandlingar som vi anser ska ingå i tandvårdsstödet, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

TLV förenklar för tandläkarna rent praktiskt genom att slå ihop tre förordningar (SFS 2008:193, 2008:432, 2008:790) till ett enda dokument. TLV har även gjort en rad förtydliganden i regelverket så att tandläkarna nu med ännu större säkerhet kan avgöra vad som ingår i det statliga tandvårdsstödet:

-Det handlar om rättssäkerhet för tandläkaren och möjlighet för patienten att få entydig information om vad som är subventionerat. Tandläkaren ska inte vara osäker på vad som är ersättningsberättigande, säger Ann-Christin Tauberman.

TLV har funnit att några behandlingar saknas i tandvårdsstödet. Till exempel ska brygga eller bro på implantat ingå för de patienter som sedan tidigare har inopererade implantat, men av någon anledning inte slutfört behandlingen.

-Vi är medvetna om att det behövs fler förtydliganden och förändringar, men dessa kräver omprogrammering av datastödet både hos Försäkringskassan och hos tandläkarnas systemleverantörer och dröjer därför en tid. Vi arbetar intensivt med att dessa ska kunna genomföras så snart det är möjligt, fortsätter Ann-Christin Tauberman.

Det nya tandvårdsstödet började gälla den 1 juli 2008. Det ger ett skydd mot höga tandvårdskostnader, särskilt för de patienter som har stora behov av tandvård. TLV:s budget för tandvårdsstödet är 5 miljarder kronor. Därutöver finns cirka 1 miljard kronor, den så kallade tandvårdschecken, som ger patienterna ett årligt bidrag på mellan 150 och 300 kronor per år för tandvård.

För ytterligare information kontakta:

Gun-Britt Lundin, samordnare tandvård, telefon: 08 568 420 89
Cecilia Hultin, tf informationschef, telefon: 08 568 420 88

Sidinformation


Publicerad
22 december 2008