Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s granskning sänker priset på fler depressionsläkemedel

Onsdag den 1 april träder TLV:s beslut om förändrad subvention av antidepressiva läkemedel i kraft. I samband med det sänks priset på ytterligare ett depressionsläkemedel. Totalt frigör granskningen cirka 40 miljoner per år, främst tack vare att läkemedelsföretagen sänkt sina priser för att vara kvar i högkostnadsskyddet.

Onsdag den 1 april träder TLV:s beslut om förändrad subvention av antidepressiva läkemedel i kraft. I samband med det sänks priset på ytterligare ett depressionsläkemedel. Totalt frigör granskningen cirka 40 miljoner per år, främst tack vare att läkemedelsföretagen sänkt sina priser för att vara kvar i högkostnadsskyddet.

TLV presenterade genomgången av antidepressiva läkemedel i december 2008. Användningen är i stort sett kostnadseffektiv, men inte när det skrivs ut dyra originalläkemedel samtidigt som det finns alternativ med samma innehåll till en bråkdel av priset. TLV har därför infört ett pristak på 3 kronor per tablett för de läkemedel som har billigare kopior så kallade generika. I samband med att besluten träder i kraft sänks även priset på läkemedlet Seroxat, från 7,50 kronor per tablett till 3 kronor per tablett. Totalt frigör granskningen cirka 40 miljoner kronor per år.

– Det är inte rimligt att subventionera dyra originalläkemedel när det finns alternativ med samma innehåll till en bråkdel av priset. Tack vare vår granskning har flera läkemedelsföretag valt att mer än halvera priset för att deras läkemedel ska få fortsatt subvention, säger Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

En av slutsatserna i granskningen är att många patienter måste prova mer än ett läkemedel för att få tillräcklig effekt. Därför behövs det ett brett sortiment av antidepressiva läkemedel inom högkostnadsskyddet.

– Inte ens hälften av patienterna får tillfredsställande resultat av sin första behandling. Det behövs både effektivare läkemedel för behandling av depression och ökad kunskap om hur de ska användas, säger Love Linnér, medicinsk utredare på TLV.

Depressionssjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa och oförmåga att arbeta, de leder till stora förluster av livskvalitet för både drabbade och närstående. Nästan 740 000 personer i Sverige tog ut antidepressiva läkemedel under 2008. Dessa läkemedel såldes för nästan 1 miljard kronor och staten subventionerade dem med 667 miljoner kronor.

Se en lista över de läkemedel som får sänkt pris samt de som förlorar sin subvention i bilagan nedan.

Landsting
Antal personer som tog ut antidepressiva läkemedel
Försäljningsvärde för antidepressiva läkemedel (miljoner kr)
Statlig subvention av antidepressiva läkemedel (miljoner kr)
Blekinge län
11 900
11,6
8,0
Dalarnas län
22 500
27,4
19,5
Gotlands län
4 300
4,5
3,1
Gävleborgs län
22 900
27,3
19,7
Hallands län
23 800
29,5
21,4
Jämtlands län
10 800
10,9
7,4
Jönköpings län
26 500
33,5
24,1
Kalmar län
18 300
20,8
15,1
Kronobergs län
15 400
20,3
15,0
Norrbottens län
17 800
17,4
12,3
Skåne län
97 400
123,8
90,6
Stockholms län
138 400
187,0
133,5
Södermanlands län
21 800
27,9
20,2
Uppsala län
27 700
37,0
26,7
Värmlands län
25 200
29,1
21,0
Västerbottens län
22 200
22,7
15,8
Västernorrlands län
18 400
19,7
13,6
Västmanlands län
21 500
27,7
19,9
Västra Götalands län
139 400
185,7
135,8
Örebro län
21 300
24,7
17,4
Östergötlands län
33 500
37,0
25,7
Riket
738 000
933,1
667,7

Genomgången avser gruppen antidepressiva läkemedel, ATC-kod N06A. Källan för antal personer som tog ut antidepressiva läkemedel är Socialstyrelsens läkemedelsregister. Samtliga siffror avser år 2008

.

Korta fakta om depression
– 740 000 svenskar tog ut antidepressiva läkemedel under 2008.
– Under 2008 såldes antidepressiva läkemedel till ett värde av cirka en miljard kronor, varav staten subventionerade 667 miljoner kronor.
– Depressionssjukdomar är en av de största orsakerna till ohälsa och oförmåga att arbeta.
– Till depressionssjukdomar räknas även ångestrelaterade sjukdomar som fobier, panikattacker, tvångstankar och tvångshandlingar.
– Den totala samhällskostnaden för depressionssjukdomar var 40 miljarder under 2008.
– Samhällskostnaden för depressionssjukdomar fördubblades mellan 1997 och 2007.

Källa: TLVs rapport om granskningen av antidepressiva läkemedel

Originalläkemedel som sänker priserna tack vare granskningen
(Uppgifterna är för den mest försålda styrkan i förpackningsstorleken 100 tabletter eller motsvarande.)

Aurorix, 50 mg, 100 tabletter per förpackning. Från 3,53 kronor per tablett till 3 kronor per tablett.
Cipramil, 20 mg, 98 tabletter per förpackning. Från 7,83 kronor per tablett till 3 kronor per tablett
Seroxat, 20 mg, 100 tabletter per förpackning. Från 7,50 kronor per tablett till 3 kr per tablett.
Zoloft, 50 mg, 98 tabletter per förpackning. Från 9,23 kronor per tablett till 3 kronor per tablett

Läkemedel som förlorar sin subvention
Fevarin (substansen fluvoxamin försvinner ur högkostnadsskyddet den 1 april 2009)
Remeron-S (substansen mirtazapin finns kvar i högkostnadsskyddet)
Fontex (Fontex finns kvar i högkostnadsskyddet i startförpackning. Substansen fluoxetin finns kvar i högkostnadsskyddet)

Korta fakta om högkostnadsskyddet
TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, granskar kontinuerligt alla läkemedel som är subventionerade av samhället och som därmed räknas in i högkostnadsskyddet. Uppgiften är att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till att subventionera läkemedel. Läkemedel som är subventionerade ingår i högkostnadsskyddet. Det innebär att 1 800 kronor är den högsta summa en patient behöver betala för dessa läkemedel under ett år.

Sidinformation


Publicerad
31 mars 2009