Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV föreslår höjd handelsmarginal för apoteken

TLV föreslår en höjd handelsmarginal för apotek på den omreglerade apoteksmarknaden som enligt regeringens förslag träder i kraft den 1 juli 2009. Höjningen kommer att finansieras genom besparingar som TLV identifierat i systemet för utbytbara läkemedel. Målet är att bidra till en lönsamhet på apoteken som leder till ökad tillgänglighet för kunden, utan att kostnaderna för patient och landsting ökar.

– Vi arbetar för att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel och presenterar därför ett förslag som leder till att kostnaderna för patient och landsting inte ska öka, säger Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Den 1 juli i år träder den reform i kraft som ska omreglera den svenska apoteksmarknaden, enligt ett förslag från regeringen. Det kommer då att bli möjligt även för andra aktörer än Apoteket AB att driva apotek i Sverige. TLV presenterar nu ett förslag på den handelsmarginal som ska gälla för apoteken på en omreglerad marknad. Handelsmarginalen reglerar apotekens ersättning vid försäljning av receptbelagda läkemedel.

TLV föreslår att handelsmarginalen höjs med cirka 460 miljoner kronor på årsbasis. Den höjda handelsmarginalen kommer apoteken till godo genom en fast tilläggsersättning på 10 kronor per förpackning varje gång de säljer utbytbara läkemedel, så kallade generika. Den fasta tilläggsersättningen är ett tillägg till den nuvarande handelsmarginalen.

Finansieringen av den höjda marginalen kommer ske genom att apoteken stimuleras till att i betydligt större utsträckning sälja den läkemedelskopia som ligger lägst i pris i sin läkemedelsgrupp. TLV arbetar samtidigt för att sänka priserna på de originalläkemedel vars patent löpt ut och där det finns läkemedelskopior, generiska läkemedel, till betydligt lägre pris. Detta arbete ska ske i dialog med landsting och läkemedelsindustri.

Förslaget till ny handelsmarginal utgör en del av de nya föreskrifter som TLV ska utfärda inför ikraftträdandet av den nya lagstiftningen.

Sidinformation


Publicerad
2 april 2009