Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förbättrade journalsystem frigör miljoner

Senast den 31 december i år ska samtliga landstings journalsystem innehålla information om hur läkemedel är subventionerade, enligt en ny överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det är en stor framgång för TLV:s arbete att nå ut med information om villkor för när ett läkemedel är subventionerat. Bara när det gäller läkemedel mot högt blodtryck kan 250 miljoner kronor frigöras per år tack vare överenskommelsen.

– Vår uppgift är att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till subvention av läkemedel. Nu blir våra beslut om subvention tillgängliga för läkare via journalsystemen, vilket kommer att frigöra miljonbelopp, säger Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Ett tydligt exempel på hur mycket pengar som beslut om begränsad subvention kan frigöra är ett av besluten i TLV:s genomgång av blodtryckssänkande läkemedel som presenterades i februari 2008. Då begränsades subventionen av de dyra ARB-läkemedlen.

Beslutet innebär att ARB-läkemedlen bara ska användas när de verkligen behövs. Det betyder att patienten först ska ha provat men inte fått tillräcklig effekt av de så kallade ACE-hämmarna, eller som tillägg till ACE-hämmare. ACE-hämmare kostar en tiondel av vad ARB-läkemedlen kostar.

– Det är svårt att nå ut till läkare med information om begränsad subvention av läkemedel. Den nya överenskommelsen mellan regeringen och SKL är viktig och kommer att spela stor roll för en effektivare läkemedelsanvändning. Att informationen blir tillgänglig för läkare på det här sättet har vi strävat efter i många år, säger Niklas Hedberg, ansvarig för TLV:s genomgång av blodtrycksläkemedel.

Välkommen till vår monter F04:32 på Vitalis, Svenska Mässan i Göteborg, den 21-23 april.

I montern finns experter från TLV som kan berätta mer om subvention av läkemedel och om hur journalsystemen kan utvecklas för att efterlevnaden av TLV:s beslut ska öka och för att vi ska få ut så mycket hälsa som möjligt för skattepengarna.

Sidinformation


Publicerad
20 april 2009