Logotype. Gå till startsidan

TLV anmäler Pfizer för vilseledande information

TLV har i dag anmält läkemedelsföretaget Pfizer till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) för vilseledande information. TLV anser att Pfizer handlat i strid med läkemedelsbranschens etiska regelverk när man informerat läkare om TLV:s beslut gällande läkemedlet Lipitor.

- Vi arbetar för att samhället ska få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel. Det är viktigt att läkemedelsföretagen inte skickar vilseledande information till enskilda läkare, då våra beslut är väsentliga för deras val av läkemedel, säger Anna Märta Stenberg, chefsjurist på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

I februari i år granskade TLV alla läkemedel som används vid blodfettrubbningar och som ingår i högkostnadsskyddet. Som ett resultat av granskningen förlorade ett antal onödigt dyra blodfettsänkande läkemedel, så kallade statiner, sin subvention. Bland annat förlorade Pfizers läkemedel Lipitor sin subvention i dosen 10 mg. Samtidigt begränsades subventionen i de högre styrkorna av Lipitor.

Pfizer har i ett brev till läkare gett intrycket av att Lipitor i högre doser är fortsatt subventionerat för majoriteten av de patienter som får Lipitor och att det räcker med att patienten använt simvastatin för att omfattas av subventionen.

Budskapet är vilseledande och uppfyller inte det krav på tydlighet som TLV ställt för företagets marknadsföring och information om produkten. TLV anser att företaget handlat i strid med läkemedelsbranschens etiska regelverk och anmäler därför Pfizer till NBL.

Majoriteten av de patienter som får Lipitor 10 mg har inte tidigare behandlats med simvastatin. De är därmed inte automatiskt berättigade till fortsatt subvention av Lipitor i en högre dos.

- Pfizer är väl medvetna om att merparten av de patienter som i dag får Lipitor i styrkan 10 mg inte tidigare har använt läkemedel som innehåller simvastatin. I en artikel på dagensapotek.se uppskattar de själva att endast en tredjedel av dessa patienter tidigare behandlats med simvastatin, säger Anna Märta Stenberg.

Brevet ger även intryck av att det räcker med att patienten tidigare har använt simvastatin för att få fortsatt subvention med Lipitor i en högre styrka. Detta stämmer inte heller.

TLV:s beslut innebär att nyinsättning av Lipitor i högre doser (20 mg, 40 mg och 80 mg) endast subventioneras om patienten inte har uppnått behandlingsmålet med generiskt simvastatin. Den siffra som Pfizer refererar till i sin information säger ingenting om orsakerna till att patienterna bytt läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
22 april 2009