Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Onödigt dyra blodfettläkemedel mister sin subvention i dag

I dag träder Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut om subvention av blodfettläkemedel i kraft. Det innebär bland annat att Lipitor och Crestor i lägre styrkor (10 mg respektive 5 mg) förlorar subventionen och därmed inte längre ingår i högkostnadsskyddet. De samlade läkemedelskostnaderna i Sverige kan tack vare TLV:s beslut bli 170 miljoner kronor lägre per år.

Personer med förhöjda kolesterolvärden behandlas med så kallade statiner, som är effektiva och billiga - under förutsättning att någon av de mest kostnadseffektiva används.

TLV:s genomgång av läkemedel vid blodfettrubbningar, presenterades i februari. Den visar att behandling med den dyraste statinen inom högkostnadsskyddet kan kosta upp till 20 gånger mer än behandling med ett billigare likvärdigt alternativ. TLV:s påföljande beslut innebär att sex läkemedel förlorar sin subvention helt och hållet från och med i dag.

- De blodfettläkemedel som förlorar subventionen är mycket dyrare än likvärdiga alternativ. De pengar som därigenom frigörs kan gå till mer angelägna områden inom hälso- och sjukvården, säger Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör på TLV.
Två av de berörda läkemedlen, Lipitor och Crestor, förlorar subventionen för de lägre styrkorna (10 mg respektive 5 mg). De högre doserna av Lipitor och Crestor får begränsad subvention.

Begränsningen innebär att dessa dyrare läkemedel inte ska användas i första hand, utan bara när de verkligen behövs. En patient som inte tidigare använt statiner ska först pröva en billigare men likvärdig statin. För alla blodfettläkemedel som berörs av TLV:s aktuella beslut, se faktaruta nedan.

Syftet med TLV:s läkemedelsgenomgångar är att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som går till läkemedel. TLV sorterar ut de läkemedel som inte ger tillräcklig nytta i förhållande till vad de kostar. Genomgångarna innebär emellertid inte att det bara får finnas billiga läkemedel i förmånssystemet.

- Har läkemedlet tillräckligt positiva effekter på människors hälsa och livskvalitet samt på samhällsekonomin i stort, då får det också kosta. Men vår bedömning är att Lipitor och Crestor i de lägre styrkorna inte är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ eftersom det kostar upp till 20 gånger mer att uppnå en likvärdig sänkning av det onda kolesterolet jämfört med det billigaste likvärdiga alternativet, säger Gunilla Hulth-Backlund.


Följande läkemedel mister sin subvention:

  • Lipitor i styrkan 10 mg och Crestor i styrkan 5 mg
  • Lescol, Lescol Depot
  • Pravachol*
  • Zocord* förlorar subventionen för alla förpackningar utom en.

* Läkemedelskopior även kallad generika som innehåller de verksamma ämnena pravastatin och simvastatin får behålla subventionen. Dock kan det förekomma enskilda förpackningar och produkter av dessa läkemedelskopior som försvinner på grund av att de är allt för dyra jämfört med deras konkurrenter.

Följande läkemedel får begränsad subvention:

  • Lipitor och Crestor i andra styrkor (än 10 mg respektive 5 mg) subventioneras vid nyinsättning bara om generiskt simvastatin (läkemedelskopior) har provats och patienten inte har nått behandlingsmålet.
  • Ezetrol subventioneras om generiskt simvastatin har provats och patienten inte har uppnått behandlingsmålet, eller om det konstateras att patienten inte tål statiner.
  • Questran och Questran Loc förlorar sin subvention vid behandling av blodfettrubbningar, men subventioneras även fortsättningsvis vid diarré och klåda.

Sidinformation


Publicerad
1 juni 2009