Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Idag publicerar TLV nya referenspriser för tandvården

Idag publicerar TLV nya föreskrifter som förtydligar reglerna för subvention av tandvård. Ytterligare fyra diagnoser ingår nu i högkostnadsskyddet. Reglerna träder i kraft den 1 juli och får förklaringar med allmänna råd. Samtidigt presenterar TLV en uppdaterad referensprislista för de subventionerade tandvårdsåtgärderna.

Under våren har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, involverat aktörer från hela tandvårdsbranschen i ett remissförfarande. Remissinstanserna har bidragit med viktiga synpunkter och nu har TLV beslutat om nya kompletterade och förtydligade föreskrifter för det statliga tandvårdsstödet. Föreskrifterna börjar gälla den 1 juli 2009.

- För att det ska bli lättare att förstå hur föreskrifterna ska tillämpas, ger vi även ut allmänna råd till föreskrifterna. Området protetik är komplext liksom reglerna för omfattande ingrepp. Därför belyser våra allmänna råd bland annat dessa områden ingående, säger Gun-Britt Lundin, chef för tandvård på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Föreskrifterna redogör för vilka tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga stödet och under vilka förutsättningar åtgärderna subventioneras. Regeringens mål är att patienter med omfattande behov av tandvård ska ha råd med nödvändig tandvård och i linje med detta ingår nu ytterligare fyra diagnoser/tillstånd och tre åtgärder i högkostnadsskyddet. Tandvård subventioneras med 6 miljarder kronor årligen, varav TLV beslutar över 5 miljarder.

TLV räknar varje år om referenspriserna för de tandvårdsåtgärder som är subventionerade. De uppdaterade referenspriserna presenteras idag och börjar gälla den 1 september 2009. Referenspriserna är utgångspunkten för beräkning av patientens subvention i högkostnadsskyddet. De fungerar även som jämförelsepriser för patienten och kan ge vägledning till billigare tandvård.


Välkommen till vårt seminarium i Almedalen

Moderator Erik Blix leder då en intressant debatt på temat "Finns det luckor i tandvårdsreformen?"
Tid: 2 juli kl 10:00-12:00. Plats: Strand Hotel (lokal Teatern), Strandgatan 34 i Visby.


Liten ordlista


Föreskrifter är bindande regler som en myndighet har fått regeringens befogenhet att utfärda. De är ett komplement till lagar och förordningar. TLV:s föreskrifter om det statliga tandvårdsstödet har stöd i Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.
Allmänna råd är rekommendationer, hur man kan eller bör gå tillväga vid tillämpning av föreskriften. Våra allmänna råd om det statliga tandvårdsstödet innehåller bland annat kliniska exempel på hur reglerna för tandvårdsstödet bör tillämpas.
Referenspriser sätter vi för de tandvårdsåtgärder som subventioneras. Utifrån dessa priser beräknas patientens subvention. Förutom att referenspriset är utgångspunkten för den subvention som patienten får, fungerar det också som jämförelsepris för patienten, som en vägledning till billigare tandvård.

Sidinformation


Publicerad
23 juni 2009