Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV fastställer nya regler för apoteksmarknaden

Nu ställer TLV högre krav på apoteken att mer konsekvent byta till den läkemedelskopia som har marknadens lägsta pris. Det är en av de nya regler som TLV har beslutat om för den omreglerade apoteksmarknaden.

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har fått en rad uppgifter att lösa inför att den svenska apoteksmarknaden omregleras. I myndighetens uppgifter ingår bland annat att ta fram regler i form av föreskrifter på flera områden samt att följa lönsamheten på den omreglerade apoteksmarknaden.

- Vi ska bidra till ökad tillgänglighet och service på apoteksmarknaden utan att kostnaderna för landsting och patienter ökar. En viktig del i vårt arbete är att skapa ett nytt effektivt regelverk för den omreglerade apoteksmarknaden, säger Magnus Thyberg, projektchef för TLV:s arbete med apoteksomregleringen.

Nya regler om utbyte innebär i princip att apoteken alltid ska byta till det billigaste utbytbara läkemedlet på marknaden. Utöver de nya strängare reglerna för hur utbyte av läkemedelskopior ska gå till, har TLV beslutat om apotekens handelsmarginal. Det är den ersättning som apoteken får vid försäljning av receptbelagda läkemedel.

TLV har också beslutat om de avgifter som apoteken får betala för användande av tjänster hos Apotekens Service AB.

TLV har även till uppgift att utöva tillsyn över apoteksaktörerna så att de följer de nya regler som TLV utfärdat.

I höst kommer TLV att arrangera en serie seminarier om de nya reglerna och då kommer TLV att redovisa hur tillsynen ska gå till.

TLV:s föreskrifter är en precisering av de förändringar av lagen om läkemedelsförmåner som träder i kraft den 1 juli. I denna lagstiftning regleras bland annat TLV:s tillsynsansvar för utbyte av läkemedel.

TLV är en av flera myndigheter och offentliga verksamheter som arbetar med att förbereda omregleringen på apoteksmarknaden. Andra aktörer är Apotekens Omstrukturering AB, Apotekens Service AB och Läkemedelsverket.

Viktiga tidpunkter under 2009 för de nya regler som TLV nu beslutat om:

  • 1 juli Uppdaterad lag om läkemedelsförmåner träder i kraft, bland annat med ny ändrad lagstiftning för utbyte av läkemedel.
  • 15 juli TLV:s nya föreskrifter träder ikraft. Föreskrifterna om utbyte av läkemedel är en precisering av de lagändringar om utbytet som träder i kraft 1 juli (se ovan).
  • 1 augusti De företag som säljer läkemedelskopior kan börja skicka in prisansökningar till TLV för beslut som gäller från den 1 oktober enligt det nya reglerna för utbyte av läkemedel.
  • 1-7 september TLV tar beslut på prisansökningar som lämnats in under augusti månad.
  • 1 oktober Det nya regelverket får i praktiken genomslag för första gången när prislistan för oktober träder i kraft.

Sidinformation


Publicerad
1 juli 2009