Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tandläkare tycker tandvårdsreformen förbättrar för patienten

Den nya tandvårdreformen förbättrar för patienter med stora behov av tandvård. Det tycker tre av fyra tandläkare enligt en ny undersökning från SIFO. Patienter med stora behov av tandvård väljer också mer omfattande behandlingar än tidigare.

-Den nya tandvårdsreformen vänder sig till de med stora behov av tandvård . Det är glädjande att se att det nya tandvårdsstödet får avsedda effekter. Nu får tandläkarna fler patienter i åldrarna 55 till 65 år, en ålder då många får allt större behov av tandvård, säger Stig Nyman, ordförande i Nämnden för statligt tandvårdsstöd vid TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

TLV har låtit SIFO göra en undersökning om den nya tandvårdreformen ett år efter att den infördes. Den visar att tre av fyra tandläkare tycker att reformen förbättrar för patienter med stora behov av tandvård och att de nu oftare föreslår patienten fast protetik som broar, bryggor och kronor. En fördel de anger är att det nu är behovet av tandvård och inte åldern som styr subventionen. En annan fördel de ser är att reformen är mer rättvis än den tidigare eftersom att alla nu omfattas av samma regelverk.

- En del tandläkare uttrycker kritik mot reformen, bland annat att den leder till mer administration. Det är en ny reform och det innebär att det finns delar som måste vidareutvecklas. Vi är lyhörda för synpunkter för att komplettera och justera, säger Stig Nyman.

SIFO-undersökningen visar också tydligt att patienter tycker att tänderna är viktiga och att de prioriterar tandvård mycket högt, tillsammans med bland annat hälsokontroller.

Tandvårdsreformen trädde ikraft den 1 juli 2008. Med den subventioneras tandvård med 6 miljarder per år vilket är dubbelt så mycket som tidigare. TLV beslutar över 5 miljarder kronor.1 miljard per år går till det allmänna tandvårdsbidraget för att regelbundet undersöka tänderna.

TLV:s debatt i Almedalen: "Finns det luckor i tandvårdsreformen?"
Erik Blix leder en debatt vi arrangerar om den nya tandvårdsreformen. Välkommen!
Tid: 2 juli kl 10:00-12:00, Plats: Strand Hotel (lokal Teatern), Strandgatan 34 i Visby.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) främsta uppgift är att besluta om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras av samhället. Tandvård subventioneras med 6 miljarder kronor om året. Läkemedel och förbrukningsartiklar subventionerades med drygt 20 miljarder kronor 2008.

Sidinformation


Publicerad
2 juli 2009