Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apotekens nya handelsmarginal gäller från den 1 november 2009

Den nya handelsmarginalen för försäljning av receptbelagda läkemedel kommer att gälla från den 1 november 2009 och är, enligt TLV:s beräkningar, redan finansierad. I samband med den nya marginalens införande kommer TLV:s tillsynsverksamhet över det generiska utbytet att starta.

- Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för aktörer som vill öppna apotek i Sverige så att service och tillgänglighet ökar. Men utan att kostnaden stiger för patient och landsting, säger Magnus Thyberg, projektchef för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV:s apoteksuppdrag.

En del i apoteksaktörernas värdering av den svenska apoteksmarknaden är statens ersättning vid försäljning av receptbelagda läkemedel: apotekens handelsmarginal. I april presenterade TLV därför ett förslag på en höjd handelsmarginal som gick ut på remiss. Vårens arbete handlade också om att hitta finansiering av den nya marginalen som kostar drygt 400 miljoner kronor per år.

Under våren bedrev TLV, i nära dialog med Läkemedelsindustriföreningen, ett arbete för att sänka priserna på originalläkemedel där det finns generisk konkurrens. Priserna på originalläkemedel sänktes till lägsta generikapris, dock maximalt 65 procent. Priserna trädde i kraft den 1 juli 2009.

En första analys av vårens arbete visar att effekten av prissänkningarna frigör 400 miljoner kronor per år. 400 miljoner kronor är något mer än de bedömningar som gjordes i samband med att den nya marginalen presenterades. Det innebär att den kommande höjningen till största del redan är finansierad. Besparingen har redan realiserats, i god tid innan höjningen av handelsmarginalen träder i kraft. I oktober fattar TLV det formella beslutet om den nya marginalens ikraftträdande.

Den nya handelsmarginalen är kopplad till försäljning av läkemedel med generisk konkurrens. När det gäller utbytbara läkemedel får apoteken nu endast sälja den generika som har marknadens lägsta pris. Det är av stor vikt att utbytessystemet fungerar effektivt och att apoteken därigenom bidrar till låga läkemedelskostnader. TLV förstärker nu resurserna för sitt tillsynsuppdrag för öppenvårdsapotek så att de följer utbytesregler och föreskrifter.

- Med denna information ger vi de aktörer som är intresserade av den svenska marknaden en klar bild av villkoren här och skapar förutsägbarhet. Detta är en viktig del i att nå vårt mål om ökad service och tillgänglighet på apotek i Sverige, säger Magnus Thyberg.

Sidinformation


Publicerad
21 september 2009