Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV utvecklar den värdebaserade prissättningen av läkemedel

I dag presenterar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, en rapport för regeringen om prissättning av läkemedel. TLV bedömer att den gällande värdebaserade prissättningen behöver vidareutvecklas och tillföras nya verktyg. Målet är att få ut så mycket hälsa som möjligt för skattepengar som går till läkemedel.

-Internationellt sett har läkemedelsföretagen relativt höga försäljningspriser i Sverige. Eftersom marginalerna i grossist- och apoteksleden är små är priserna till patient och konsument jämförelsevis låga. Nu går vi på djupet i hur vårt regelsystem kan vidareutvecklas. Målet är att frigöra skattepengar som kan gå till angelägna områden inom hälso- och sjukvården, säger Thord Redman, avdelningschef på TLV.

TLV:s uppdrag är att besluta om pris och subvention av läkemedel och medicintekniska förbrukningsartiklar. Utredningar och beslut utgår från Lagen om läkemedelsförmåner med mera som trädde ikraft 2002 då myndigheten grundades.

Under 2008 fick TLV flera nya uppdrag. Ett av dem är att se över hur prissättningen av läkemedel kan vidareutvecklas. Målet är att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till subvention av läkemedel.

-Vi har fått regeringens uppdrag att analysera och bedöma hur den värdebaserade prissättningen av originalläkemedel kan vidareutvecklas. Vår rapport innehåller flera tänkbara verktyg. Nu ska vi värdera dem, välja väg och återkomma till regeringen med konkreta förslag till förändring, säger Thord Redman.

Den 31 december ska TLV beskriva de förändringar i lagar och förordningar som myndigheten anser behövs samt myndighetens samarbete med sjukvårdshuvudmännen och andra myndigheter.

Sidinformation


Publicerad
30 september 2009