Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Information om nya lagbestämmelser för läkemedelssubventioner

Den senaste veckan har det pågått en diskussion i media om prissättningen av läkemedel med generisk konkurrens. Med anledning av denna diskussion presenterar vi här information om vilka regler som myndigheter och apotek har varit och är skyldiga att följa.

Sedan 2002 fram till juli i år har enskilda apoteket varit skyldiga att expediera det utbytbara läkemedel som funnits tillgängligt på just det apoteket till det lägsta priset. Vilket läkemedel som varit tillgängligt på det enskilda apoteket beror på vilka läkemedel de beställt. Det vill säga det enskilda apoteket har själva bestämt vad de beställt och vad som därmed varit tillgängligt.

Trots detta har systemet sedan starten varit framgångsrikt med en årlig besparing på miljardbelopp varje år (5 miljarder 2007).

I samband med riksdagens beslut att omreglera apoteksmarknaden, från och med juli 2009, fick TLV rätt att utfärda föreskrifter om prissättning och utbyte av läkemedel på apotek. Sedan den 15 juli 2009 gäller nya regler. Endast det billigaste läkemedlet som finns på marknaden under den aktuella prisperioden ska expedieras till patienten.

Om företaget som står bakom produkten inte kan leverera läkemedlet beslutar vi vilket läkemedel som ska expedieras istället. Vi har också tillsyn över hur apoteken följer de nya reglerna och har möjlighet att utfärda såväl förelägganden som förbud.

Vi har lämnat förslag på förbättringar

Sedan december 2008 har vi ett regeringsuppdrag att komma med förslag om förbättringar, så att subventionssystemet ska kunna fungera på en omreglerad apoteksmarknad. I rapporten " TLV:s uppdrag angående omregleringen av apoteksmarknaden" beskriver vi, och lämnar förslag på lösningar av, de problem som media diskuterat den senaste tiden.

Vi har i en senare rapport, den 30 september, redovisat för regeringen att vi under hösten kommer att föreslå nya föreskrifter med bestämmelser om längre prisperioder och utformningen av ett pristak. Det förslaget skickade vi ut på remiss den 21 december 2009.

Frågan har varit uppmärksammad i dags- och fackpress under 2009, se länkar till artiklar i höger meny.

I höger meny hittar du även rapporten "TLV:s uppdrag angående omregleringen av apoteksmarknaden" från den 1 april tillsammans med rapporten från den 30 september 2009.

Sidinformation


Publicerad
22 december 2009