Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Landstingen föreslås finansiera viss behandling med Kuvan

Landstingen rekommenderas att finansiera läkemedlet Kuvan för vissa patienter där diet inte hjälper eller har otillräcklig effekt. Detta enligt ett ställningstagande från en expertgrupp som är tillsatt av Sveriges landstingsdirektörer. TLV välkomnar beslutet som innebär att landstingen, i undantagsfall och vid särskilt angelägna behov, kan ge ekonomiskt stöd för behandling med ett läkemedel även då det inte omfattas av högkostnadsskyddet.

Nyligen beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att läkemedlet Kuvan inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Läkemedlet används vid den svåra och sällsynta bristsjukdomen HPA (hyperfenylalaninemi). Läkemedelsföretaget hade begärt ett allt för högt pris. TLV hänvisade dock till möjligheten att i undantagsfall få läkemedlet finansierat av landstingen, tack vare den så kallade landstingslösningen. Nu lägger den nybildade NLT gruppen (Nya läkemedelsterapier), fram rekommendationer till landstingen om hur de bör använda sig av landstingslösningen i fallet Kuvan.

-Vi har saknat rekommendationer om hur landstingen ska använda sig av landstingslösningen. Det är mycket positivt att NLT gruppen som sitt första initiativ tagit sig an detta, säger Göran Stiernstedt, chef för Avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Landstingen rekommenderas att finansiera behandling med läkemedlet Kuvan till den grupp patienter där diet inte hjälper. Kuvan kan också vara motiverat till patienter under 18 års ålder som har otillfredsställande effekt av dietbehandling. För de som uppnår tillfredsställande resultat med enbart diet är det inte kostnadseffektivt att behandla med Kuvan.

-Jag välkomnar NLT gruppens ställningstagande. Vi övervägde möjligheten att rikta subventionen till den del av patientgruppen som har störst nytta av läkemedlet. Men företaget anser inte att det finns skäl att begränsa subventionen till vissa patienter och valde att inte ge oss det underlag vi behövde för att kunna fatta ett sådant beslut. Rekommendationen från NLT gruppen är därför ett bra komplement till vårt beslut, säger Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektören på TLV.

Fakta om NLT gruppen

NLT gruppen är tillsatt på uppdrag av Sveriges landstingsdirektörer. NLT gruppen ska värdera nya läkemedelsterapier och kan även ta fram rekommendation för hur landstingens undantagsrutin kan användas i särskilt svåra fall. Rekommendationen om Kuvan är NLT gruppens första ställningstagande. NLT gruppens rekommendationer är inte tvingande för landstingen.

Fakta om HPA och Kuvan

Kuvan är ett särläkemedel för behandling av hyperfenylalaninemi (HPA) hos patienter med den genetiska störningen PKU (fenylketonuri) eller BH4-brist (tetrahydrobiopterinbrist). Idag behandlas dessa patientgrupper med diet. HPA leder till höga värden av fenylalanin i blodet. Detta kan ge negativ påverkan på hjärna och nervsystem. Kuvan bidrar till att sänka nivåerna av fenylalanin.

Sidinformation


Publicerad
16 april 2010