Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subventionen för det antidepressiva läkemedlet Cymbalta begränsas

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att det antidepressiva läkemedlet Cymbalta fortsatt ska ingå i högkostnadsskyddet men endast för begränsad användning. Cymbalta ska subventioneras endast för de patienter som har prövat minst två andra antidepressiva läkemedel utan att ha fått tillräcklig effekt. Om inte särskilda skäl föreligger ska ett av alternativen vara venlafaxin, som bedöms ha minst lika god effekt men till ett betydligt lägre pris. För att behålla ett brett produktsortiment utesluts dock inte Cymbalta ur högkostnadsskyddet.

Cymbalta såldes för drygt 100 miljoner kronor under 2009. Dygnskostnaden för behandling av depression med generiskt venlafaxin är cirka 1,25 kronor. Motsvarande kostnad för Cymbalta är 13 kronor.

- Dyra läkemedel ska inte subventioneras som första- eller andrahandsalternativ när det finns billigare läkemedel med lika god effekt. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengar som går till subvention av läkemedel, säger Love Linnér, medicinsk utredare på TLV.

Läkemedelsbehandling av depression inleds ofta med ett SSRI-preparat. Vissa av de patienter som inte får tillfredsställande effekt av denna behandling får istället pröva ett SNRI-preparat. Cymbalta och generiskt venlafaxin är de två SNRI-läkemedel som finns tillgängliga inom högkostnadsskyddet. Trots att Cymbalta inte är kostnadseffektivt jämfört med venlafaxin anser TLV att Cymbalta inte helt ska uteslutas ur högkostnadsskyddet.

- Många patienter som tar läkemedel mot depression får inte tillräcklig effekt av sin första eller andra behandling. Därför behövs ett brett sortiment av antidepressiva läkemedel inom högkostnadsskyddet, säger Love Linnér.

Cymbalta kommer inte längre att vara subventionerat för patienter med smärtsam diabetesneuropati. För denna patientgrupp finns Ariclaim (som liksom Cymbalta innehåller substansen duloxetin) som är subventionerat sedan den 27 mars 2010.

Cymbalta ingår i högkostnadsskyddet sedan 2005 och godkändes då för subvention bland annat baserat på en prisjämförelse med Efexor (venlafaxin). Patentskyddet för Efexor har nu löpt ut och kostnaden för antidepressiv behandling med venlafaxin har sjunkit avsevärt.

Beslutet att begränsa subventionen för Cymbalta träder i kraft den 1 juli 2010 och kommer att följas upp under första halvan av 2011.

Sidinformation


Publicerad
21 april 2010