Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s restriktiva syn på prishöjningar står fast

TLV:s restriktiva syn på prishöjningar står fast Regeringsrätten har nyligen meddelat att TLV:s beslut att inte höja priset för det kolesterolsänkande läkemedlet Ezetrol står fast. Beslutet är principiellt viktigt för TLV:s hantering av ansökningar om prishöjningar av läkemedel. Det innebär att TLV kan fortsätta att vara restriktiv till prishöjningar.

- Det är glädjande att domstolarna kommit fram till att vår restriktiva inställning till prishöjningar håller. Avgörandet är i linje med vårt mål om att skapa mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, säger Leif Lundquist, ställföreträdande chefsjurist, TLV.

För att TLV ska godkänna en prishöjning av ett läkemedel som redan ingår i högkostnadsskyddet måste två förutsättningar vara uppfyllda. För det första ska läkemedlet vara ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla ett tillstånd som innebär risker för patientens liv och framtida hälsa. För det andra ska det finnas en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte godkänns.

Läkemedlet Ezetrol ingår sedan 2003 i högkostnadsskyddet. 2005 ansökte läkemedelsbolaget Merck Sharp & Dohme om en prishöjning med hänvisning till att försäljningen inte motsvarade deras förväntningar. TLV avslog ansökan då en prishöjning på ett redan subventionerat läkemedel leder till en högre kostnad för samma nytta.

Beslutet överklagades först till länsrätten och därefter till kammarrätten som båda avslog överklagan. Nu har Regeringsrätten kommit fram till att kammarrättens dom står fast.

Sidinformation


Publicerad
4 maj 2010