Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV positivt till att pröva rekvisitionsläkemedel

På uppdrag av regeringen har vi undersökt förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men som rekvireras till slutenvården.

Vi anser att TLV bör få i uppgift att göra sådana bedömningar eftersom det kan medföra en rad fördelar. Framför allt handlar det om att ge landstingen tillgång till bättre kunskapsunderlag i arbetet med att åstadkomma en effektivare och mer ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

För att vi ska kunna genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel krävs ett internt utvecklingsarbete inom myndigheten samt konkreta överenskommelser med de intressenter som behöver bidra med underlag. Bland annat krävs att läkemedelsindustrin åtar sig att lämna ut de uppgifter som vi behöver.

I den rapport som lämnats till regeringen föreslår vi att ett uppdrag att pröva rekvisitionsläkemedel bedrivs i form av en försöksverksamhet under två år för att sedan utvärderas.

Sidinformation


Publicerad
6 maj 2010