Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tydligare och enklare regler för subvention av tandvård

Den 1 juli träder TLV:s uppdaterade föreskrift för subvention av tandvård i kraft. Den kompletterar och förtydligar befintligt regelverk och ger tandläkare goda förutsättningar att informera patienter om vilken tandvård som subventioneras. Dessutom inkluderas åtta nya åtgärder i högkostnadsskyddet för tandvård.

- En stor förändring är att vi inför utbytesåtgärder istället för utbytespaket. Vi har lyssnat på synpunkter från professionen för att utveckla och komplettera regelverket. Den här ändringen är ett resultat av det. Vi vill göra det lättare för tandläkare att förstå och använda föreskriften i det dagliga arbetet, säger Gun-Britt Lundin, avdelningschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

TLV inför även en ny uppdelning av diagnos/tillstånd för komplikationer vid implantat. Tre nya åtgärder för behandling av parodontit och periimplantit kommer att ingå i subventionen. TLV inkluderar också fem åtgärder inom protetikområdet, bland annat för betthöjning och ocklusionskorrigering.

- De här förändringarna är i linje med syftet med tandvårdsreformen, att ge patienter med stora behov av tandvård ett skydd mot höga kostnader, säger Gun-Britt Lundin.

Sedan TLV 2008 övertog uppdraget att besluta om subvention av och referensprislistan för tandvård har myndigheten fört en dialog med representanter från hela tandvårdsbranschen. Syftet är att kontinuerligt förbättra regelverket.

Detta har resulterat i att TLV har vidareutvecklat reglerna i flera steg. Under 2009 uppdaterades regelverket två gånger.

En uppdaterad föreskrift publiceras i juni i år och träder i kraft den 1 juli: TLVFS 2010:2 (ett omtryck av TLVFS 2008:1).

Det statliga tandvårdsstödet fördubblades till 6 miljarder kronor per år med den nya tandvårdsreformen som trädde i kraft 2008. TLV:s budget för tandvårdsstödet är 5 miljarder kronor per år. Därutöver finns den så kallade tandvårdschecken, som ger patienterna ett årligt bidrag på mellan 150 och 300 kronor per år för tandvård.

Sidinformation


Publicerad
6 maj 2010
Till toppen